Flytende opplevelser

Havalge AS ser på mulighetene for å tilby bærekraftige opplevelser og bolyst i Sør-Varanger. Prosjekt Flytebrygge har fått støtte av SVU til idefasestudie for å videreutvikle en ide om flytende…

Fortsett å lese Flytende opplevelser

Spørreundersøkelse for midtveisevaluering av Sør-Varanger Utvikling

Som en del av midtveisevalueringen av omstillingsprogrammet i Sør-Varanger, og på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune, gjennomfører Kreativ Industri en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot næringslivet i Sør-Varanger.  Evalueringen skal kartlegge sentrale…

Fortsett å lese Spørreundersøkelse for midtveisevaluering av Sør-Varanger Utvikling