Barentssekretariatet

Barentssekretariatet ønsker å bidra til gjennomføringen av så mange norsk-russiske samarbeidsprosjekt som mulig. Vår jobb er å rettlede deg til en god søknad som vil danne grunnlaget for et godt…

Fortsett å lese Barentssekretariatet

SNN-stiftelsene

SpareBank 1 Nord-Norge skal være en pådriver for trivsel og skapervilje i regionen. SpareBank 1 Nord-Norge Fondet tilbakefører hvert år store deler av bankens overskudd til samfunnsnyttige formål i lokalsamfunnene hvor banken driver sin virksomhet. Dette gjøres blant annet gjennom følgende stiftelser som har som hoved- eller delmål å tildele gaver eller lån.

Fortsett å lese SNN-stiftelsene

SNN-fondet

Vi deler av vårt overskudd til gode formål. SpareBank 1 Nord-Norge har som en samfunnseid bank en forretningsmodell som ikke lar seg kopiere. I dag er 53 prosent eid av det nordnorske samfunnet.

Fortsett å lese SNN-fondet

Skattefunn

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Fortsett å lese Skattefunn

Innovasjon Norge

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Fortsett å lese Innovasjon Norge

Kirkenes næringshage

Næringshager er bedriftsutvikling på dine premisser – praktisk, konkret og resultatorientert. Nå er vi 60 næringshager med 1.000 bedrifter. Når du har prøvd 1.000 ganger, har du lært hva som trengs og hva som virker, både når du skal starte helt nye bedrifter og når du skal videreutvikle en som fins fra før.

Fortsett å lese Kirkenes næringshage

Etablererveiledning

Sør-Varanger kommune tilbyr gründere/etablerere å dekke inntil fem timers etablererveiledning hos en godkjent bedriftsrådgiver. Der det foreligger en begrunnet anbefaling fra bedriftsrådgiver, kan kommunen også dekke ytterligere fem timer utvidet etablererveiledning.

Fortsett å lese Etablererveiledning

Primærnæringsfondet

Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond skal bidra til å bevare og øke verdiskapingen innen primærnæringene i kommunen. Fondet skal oppmuntre til bærekraftig bruk av områdets land- og sjøbaserte ressurser, og medvirke til videreføring av drift ved generasjonsskifte og økt rekruttering til næringene, spesielt blant kvinner og ungdom.

Fortsett å lese Primærnæringsfondet