Nye næringer

Mål: 20 nye arbeidsplasser Omstillingsprogrammet vil prioritere: Innovasjonsprosjekter. Støtte opp under nyskapende utviklingsprosjekter fra gründere, eksisterende bedrifter og nyetablerere – uavhengig av bransje, som er i tråd med omstillingsplanens ambisjoner. Proaktivt…

Fortsett å lese

Industri

Mål: 125 nye arbeidsplasser Omstillingsprogrammet vil prioritere: Bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra næringen, og som er i tråd med omstillingsplanens ambisjoner. Proaktivt arbeid mot næringen for å høyne ambisjoner,…

Fortsett å lese
Lukk meny