Stadig mer aktuelt med jernbane mellom Finland og Finnmark

– Det er mulig det ikke har gått helt opp for folk andre steder i landet ennå, men de finske planene er høyst seriøse og blir stadig mer aktuelle. Dette kan være starten på en ny tid her i Øst-Finnmark, sier Kenneth Stålsett i Sør-Varanger Utvikling. Foto: Njål Svingheim

Fortsett å lese Stadig mer aktuelt med jernbane mellom Finland og Finnmark

Kommunestyret i Sør-Varanger ønsker at kommunen skal bidra i arbeidet om den arktiske jernbane

Kommunestyret har i dag gjort følgende vedtak: Kommunestyret i Sør-Varanger mener en arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som også vil få stor betydning for konkurransekraften i næringslivet på…

Fortsett å lese Kommunestyret i Sør-Varanger ønsker at kommunen skal bidra i arbeidet om den arktiske jernbane