Vekst i Bugøynes gjennom satsing på økt verdiskapning innen sjømatnæringen. Par-rekruttering skal prioriteres gjennom å tilby helårige arbeidsplasser

Prosjekteier: Direkte Markedsføringsbyrå AS Kontaktperson: Øyvind Seipæjærvi, direktem@online.no Vedtak: Opptil kr. 91.500,- til forstudie Prosjektperiode: 1. januar 2020 – 31. desember 2021 Bugøynes, Sør-Varanger kommunes eneste fiskevær har hatt en…

Fortsett å lese

Turistprodukter

Prosjektet er avsluttet. Søker har trukket seg. Prosjektnavn: Turistprodukter Prosjekteier: Falck Jensen Produksjoner (SUS) Kontaktperson: Irene Falck Jensen, ifjensen9@gmail.com Vedtak: Opptil kr. 19.900,- til idefasestudie Prosjektperiode: Juli – oktober 2019…

Fortsett å lese
Lukk meny