Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv
Tutor assessing two young male engineers

Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv

Bakgrunnen er ønsket om å gjennomføre et skole og næringslivs-prosjekt, - hvor vi skal la yrkespedagogisk personell koples sammen med bedriftsledere som har opplæringsansvar i vgs. Målet skal være å få til kompetanseheving på sikt både i skolen og i bedriften.

Fortsett å lese Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv