Handlingsplan

Ulike strategiske nivå

SVU skal jobbe og bidra til utvikling i Sør-Varanger igjennom vår strategiplan med tilhørende strategiske satsningsområder, og den gjeldende vedtatte handlingsplan. SVU skal jobbe igjennom andre aktører, og bidra til at de og nye miljøer utvikler seg. I så måte legges kompetanseutvikling som fundament i alle prosesser og prosjekter.

 

 

  • Nivå 3: De langsiktige og store prosjektene som ligger fram i tid, men må starte nå for å lykkes.
  • Nivå 2: De prosjektene som defineres som mellomlange, der noen elementer kan være nærliggende og andre elementer være lengre fram i tid.
  • Nivå 1. De prosjektene som ligger nært å ta tak i, og bidrar til å gi effekter over lang tid.

Felles for alle prosjekter er at de er komplekse, strategiske, og inneholder flere fagkomponenter og ulike industrier. Mange av prosjektene involverer flere aldersgrupper, private og offentlige aktører, samt at de er grenseoverskridende. Flere av prosjektene bærer også preg av å inneha et økosystemperspektiv, der det kan lages flere delprosjekter inn i det overordnede prosjektet.

SVU skal følge og utvikle vedtatte kommunikasjonsplanen fra 2016. I SVUs daglige arbeid er en dynamisk bruk av nettportalen www.kirkenes.no og relevante sosiale mediekanaler viktige. I tillegg vil personlige samtaler, workshops, seminarer, konferanser og presentasjoner være sentrale. SVU jobber også tett opp mot lokale medier, og søker etter å få en nasjonal posisjon over tid i mediebildet. Det kan tenkes at det vil være relevant å bruke tradisjonell annonsering og trykksaker i noen tilfeller, samt video og/eller andre arrangement for å få fram budskap. SVU skal også profileres sammen med våre søkere og samarbeidspartnere.

Last ned full handlingsplan som vedtatt av kommunestyret her.

 

Strategiplan for 2016-2017

Industri

Tiltak 2016/2017
Styrke og øke kapasitet i industriProaktivt arbeid for å avdekke utviklingsprosjekter, starte opp samhandlingsarenaer og gjennomføre kompetansehevende tiltak.
Bedriftsrettede tiltakStøtte utviklingsprosjekt fra industribedrifter.

Opplevelsesnæring i verdensklasse

Styrke og øke kapasitet i opplevelsesnæringProaktivt arbeid for å avdekke utviklingsprosjekter, starte opp samhandlingsarenaer og gjennomføre kompetansehevende tiltak.
Bedriftsrettede tiltakStøtte utviklingsprosjekt fra opplevelsesnæring.

Grenseoverskridene arbeid

Økt verdiskapning i grenseområdene Norge-Finland-RusslandProaktivt arbeid for å avdekke utviklingsprosjekter, starte opp samhandlingsarenaer og gjennomføre kompetansehevende tiltak.
Bedriftsrettede tiltakStøtte utviklingsprosjekt fra bedrifter.

Barentshavet som utviklingsressurs

Styrke og øke kapasitet på utviklingen av BarentshavetProaktivt arbeid for å avdekke utviklingsprosjekter, starte opp samhandlingsarenaer og gjennomføre kompetansehevende tiltak.
Bedriftsrettede tiltakStøtte utviklingsprosjekt fra bedrifter.

Etablererkultur og attraktivitet

Etablererkultur, ungdomssatsing og attraktivitetProaktivt arbeid for å avdekke utviklingsprosjekter, starte opp samhandlingsarenaer og gjennomføre kompetansehevende tiltak.

Andre prosjekter

Gründere, nyetablerere og etablert næringslivStøtte utviklingsprosjekt fra bedrifter.
AkkvisisjonProaktivt arbeid for å avdekke utviklingsprosjekter, starte opp samhandlingsarenaer og gjennomføre kompetansehevende tiltak.