Nyheter

Flytende opplevelser

Havalge AS ser på mulighetene for å tilby bærekraftige opplevelser og bolyst i Sør-Varanger. Prosjekt Flytebrygge har fått støtte av SVU til idefasestudie for å

Les mer

Reiselivsopplevelser i Sør-Varanger

Med joik og samisk kulturformidling med en personlig tilnærming, ønsker John Henrik Mienna å starte opp med autentiske samiske opplevelser både for reiselivet, konferanser, skoler

Les mer
Lukk meny