Nyheter

Ny innovasjonsfestival skal utvikle Kirkenes til smartby

Gruppa som skal skape ICE-festivalen (bakerst f.v. Bård Gamnes og Vegard Gamnes. Midten f. v. Christne Galschjødt, Jenny Mikkelsen Spring, Marie J. Sommernes, Magnus Mæland og Oda Camilla Rykkkje. Fremst f.v. Therese Alexandersen og Arnfinn Mentyjærvi, “Smart Pole” i midten).

Les mer