Ingrid Mathisen

Innovasjon Norge

Ingrid Mathisen, Innovasjon Norge Arktis

Jobber med Regional omstilling og følger opp og er observatør i omstillingskommuner i Finnmark og Troms

Kontakt:

Ingrid.Mathisen@innovasjonnorge.no

Andre

Daglig leder
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Administrativ medarbeider og prosjektkoordinator
Rådmann, Sør-Varanger Kommune
Ordfører, Sør-Varanger Kommune
Styremedlem
Styremedlem