Liv Jullum Kristoffersen

Vara

Kontakt:

livjullum@gmail.com

Andre

Daglig leder
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Innovasjon Norge
Administrativ medarbeider og prosjektkoordinator
Rådmann, Sør-Varanger Kommune
Ordfører, Sør-Varanger Kommune
Styremedlem
Styremedlem