Rune Rafaelsen

Ordfører, Sør-Varanger Kommune

Andre

Daglig leder
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Innovasjon Norge
Administrativ medarbeider og prosjektkoordinator
Rådmann, Sør-Varanger Kommune
Styremedlem
Styremedlem