Svein Sundquist

Styreleder

Entreprenør med samfunnsengasjement. Oppvekst i Bjørnevatn i familiebedrift innen anlegg. Utdannet siv.ing fra Trondheim i 1994 og jobbet i Statens Vegvesen og som rådgiver (Rambøl) i Drammen før hjemkomst og jobb som Daglig leder/Prosjektleder i AS Oscar Sundquist i 1999. Han deltar i bransjeutvikling på nasjonalt nivå, og nærings- og samfunnsutvikling lokalt.

 

Kontakt:

svein@sundquist.no

Andre

Daglig leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Innovasjon Norge
Administrativ medarbeider og prosjektkoordinator
Rådmann, Sør-Varanger Kommune
Ordfører, Sør-Varanger Kommune
Finnmark Fylkeskommune