SVU-prosjekter

Operasjonelt miljø i Sør-Varanger

Operasjonelt miljø i Sør-Varanger

Sør-Varanger Utvikling kjører et program i Operativt Lederutvikling.
Les mer...

Arctic Railway

Gjennom foredrag og diskusjoner ønsker en å skape en ny entusiasme i jernbanearbeidet. Vi må fra norsk, regionalt hold komme…
Les mer...