OPERATIV LEDERUTVIKLING

 

Om programmet:

Sør-Varanger Utvikling kjører et program i Operativt Lederutvikling. Målet med programmet er å utvikle dyktige ledere både i offentlig og privat næringsliv. Programansvarlig vil være professor Endre Sjøvold fra NTNU i Trondheim som også er ansatt som Director of Reserach and Development ved SPGR Institute AS (SPGR). SPGR er en forskingsinstitusjon, som særlig fokuserer på team og ledelsesarbeid. Han har nærmere 40 års erfaring i lederutvikling blant nasjonale og internasjonale bedrifter samt et bredt spekter av offentlige institusjoner.

 

Programmet som er modulbasert består av 5 moduler, der hver modul går over 2 hele dager. Deltakerne må sette av tid til lesing av fagstoff og løsning av oppgaver til hver samling. På den måten vil en begrense forelesningene på samlingene og heller sette av tid til å jobbe med case, simuleringer og praktiske øvelser. Noe av forberedelsene, oppfølging og undervisningen vil kunne tilbys på nett.

 

Deltakerne blir fordelt i grupper som de følger gjennom hele programmet. Hver deltaker/gruppe blir tildelt en mentor som de kan sparre med i sin utvikling som leder. En sentral del av studiet er den enkeltes personlig utvikling som leder. En slik utvikling skjer kun i relasjon med andre og ved konstruktiv tilbakemelding.

 

Mål:

Programmet «Operativ lederutvikling» vil være første bærebjelke inn i et satsning mot å etablere et større operasjonelt miljø i Sør-Varanger. 

LAST NED

Invitasjon Kurs 2 (Høst 2017)

Program Kurs 1 Vår 2017)

BILDER

Relatert

Lederskapsprogram ble ny møteplass

Første runde med Operativt Lederskapsprogram hadde sin siste samling i januar.
LES MER

Deltakere på Operativt Lederskapsprogram lærte om krisehåndtering

Deltakerne på første runde av Operativt Lederskapsprogram hadde ny samling denne uken. Temaet var kriseledelse. Tirsdag og onsdag denne uken gikk nest siste samling til…
LES MER

Design Thinking i barnehagene?

Deltakerne på runde 2 av Operativt lederskapsprogram fikk kurs i «Design Thinking» på onsdag. Det inspirerte leder i barnehage.   Design Thinking   Onsdag møttes deltakerne…
LES MER

Har med videregående elever på lederkurs

Elever fra Kirkenes Videregående skole deltar i runde to av Operativt Lederskapsprogram.   Tirsdag startet runde to av Operativt Lederskapskurs på Scandic i Kirkenes. Det…
LES MER