TORGET

Har du en utfordring?

Hos Torget kan du finne alle typer ufrodringer og ideer, eller du kan legge inn ditt eget. Se hva markedet trenger, start et studie eller send ut et ønske.

Masteroppgave: Hvordan måle og evaluere et samfunns evne til omstilling?

Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) søker masterstudent(er) som ønsker å skrive masteroppgave med omstillingsevne som overordnet tema og Sør-Varanger som case.

 

Problemstilling:

 

Hvordan måle og evaluere et samfunns evne til omstilling? Hvordan utvikles denne evnen?

 

SVU vil være behjelpelig med å finne aktuelle informanter, og kan dekke reiseutgifter ifm. arbeidet.

marie@svu.as