TORGET

Har du en utfordring?

Hos Torget kan du finne alle typer ufrodringer og ideer, eller du kan legge inn ditt eget. Se hva markedet trenger, start et studie eller send ut et ønske.

Naturbasert reiselivsmetropol – Sandnes, Sør-Varanger.

Naturbasert reiseliv – Sandnes Sør-Varanger Turismen i Sør-Varanger når stadig nye høyder og det er behov for å legge til rette for videreutvikling og ytterligere satsing på en enda bredere og framtidsrettet, bærekraftig turisme. Det drives i dag flere vellykkede opplevelsesbedrifter i kommunen og i dette område. Disse har vært pionerer som har banet vei for framtidig satsing og utvikling, og innehar verdifull kompetanse for videreutvikling. Kommunens visjon for reiselivsnæringen og kommunen kommer til tydelig uttrykk i Kommuneplanens samfunnsdel: Kap. 7.2 Næringsutvikling. Videreutvikle en velfungerende reiselivsnæring, herunder:

 

Utvikle en god reiselivsinfrastruktur Legge til rette for et natur-opplevelsesbasert reiseliv, samtidig som at kulturell- og grenseoverskridende Sør-Varanger utvikles som reiselivsprodukt

 

Videreutvikle Sør-Varanger til et attraktivt og internasjonalt reisemål

 

Bidra til hurtigrutas endepunkt framstår som mer attraktiv i reiselivssammenheng

 

Friområde Sandnes, Langfjorden, er et fantastisk utgangspunkt for Naturbasert opplevelsesnæring. Den sentrale beliggenheten koblet med tilgangen til natur og naturopplevelser gir dette området enormt potensial. Det er tilgang til fjell, fjord, vann, turløyper, skiløyper, sykkelstier og generelle naturopplevelser, som er svært verdifull som salgsvare. Området ligger skjermet på siden av det “vanlige” livet i Sør-Varanger og gir turismen et “uberørt” preg. Det ligger god til rette for videre satsing på de tilbud som allerede tilbys i området, men også supplering med overnatting, sykkelturisme, båt/kajakk, turgåing, fjordfiske og mye mer. For å skape veien videre ønsker vi å invitere til samarbeid med både eksisterende aktører, nye aktører, idrettslag og kommune. Det bør fokuseres på tjenester som gir merverdi for flere og som flere kan dra nytte av. Flere aktører bør utvikle tjenester for salg som støtter opp om de eksisterende tjenestene og kanskje kan skianlegget på Sandnes være en underholdningsbase. Det bør arbeides fram en generell regulering av området til turismebruk og utvikles en samarbeidsplattform som sikrer at alle aktører kan dra veksel på hverandre, og generere merverdi. Det bør også jobbes med logistikk og infrastruktur som sikrer framtidig tilgjengelighet inn og ut av vår kommune.

 

Dersom du eller din bedrift kunne tenke deg et samarbeid med oss med mål om å utvikle framtidens reiselivsbase på Sandnes – ta kontakt. Sammen er vi bedre og sterkere og kan realisere en framtidsvisjon.

Kontaktinformasjon:

Sundquist Eiendom AS

www.sundquist.no

oyvin@sundquist.no