Hvordan søke finansiering

Har du en god ide eller et spennende prosjekt?

Vi skal bidra til å sikre og utvikle 300 arbeidsplasser og støtter aktører med gode prosjekter som tar sikte på å skape nye jobber i kommunen. Hos oss kan du søke om midler hvis ditt prosjekt er i en fase som tilsvarer forstudie og forprosjekt.

Hva er forstudier og forprosjekt?

Forstudie:

Skal analysere og avklare realistiske muligheter for videreføring. Risiko, økonomi og forventet resultat kartlegges.

Forprosjekt:

Skal spesifisere og planlegge hvordan hovedprosjektet skal realiseres. Resultat, økonomi, tid/fremdrift og hvilke kritiske risikofaktorer vurderes. Et typisk forprosjekt kan være utarbeidelse av en forretningsplan.

Retningslinjer for innsyn

Som et heleid kommunalt aksjeselskap er Sør-Varanger Utvikling AS underlagt offentlighetsloven (offl§ 2 (1) bokstac c). Her kan du laste ned dokumenter som beskriver SVU sine retningslinjer for innsyn.

Vi gjør oppmerksom på at både tilsagn og avslag vil bli offentliggjort.

Retningslinjer for vedtak om tildeling av midler og begjæring om innsyn etter offentlighetsloven

Krav til saksbehandling ved begjæring om innsyn

Scroll to Top