Steg 5 – Sluttrapport

presentasjon

Steg 5 - Sluttrapport:

Er ditt prosjekt ferdig?

Alle prosjekter som har mottatt støtte fra SVU må sluttrapporteres. Dette gjøres ved å fylle ut vårt skjema for sluttrapportering. Prosjekteier har selv ansvar for å lese all informasjon om rapporteringsprosessen. Vi ber deg derfor lese gjennom alle stege under før du begynner å fylle ut skjemaet.

søknad

Slik fyller du ut sluttrapporten:

  1. Last ned sluttrapportskjemaet nedenfor.
  2. Fyll ut skjemaet elektronisk. SVU tar kun imot skjemaer utfylt elektronisk og levert i PDF-format.
  3. Lagre det ferdig utfylte skjemaet som PDF. Om du bruker Adobe Acrobat kan du enkelt trykke på lagreknappen nederst i skjemaet.
  4. Sluttrapport sendes til den ansatte som har fulgt deg opp (maria@svu.as, marianne@svu.as, eller kenneth@svu.as

Under kan du laste ned sluttrapport-skjema som du kan fylle ut og sende inn.

Sluttrapport-skjema.PDF