Søknad

Har du en god ide eller et spennende prosjekt?

Sør-Varanger Utvikling skal være en katalysator for å få i gang prosjekter og kapitaltilgang som skal brukes til lokal kompetanseheving og verdiskapning. Dette gjøres ved å støtte initiativ som går under kategorien forstudier og forprosjekter. SVU har også følgende fem innsatsområder: 

Hva er forstudier og forprosjekt?

Forstudie:

skal analysere og avklare realistiske muligheter for videreføring. Risiko, økonomi og forventet resultat kartlegges.

Forprosjekt:

skal spesifisere og planlegge hvordan hovedprosjektet skal realiseres. Resultat, økonomi, tid/fremdrift og hvilke kritiske risikofaktorer vurderes. Et typisk forprosjekt kan være utarbeidelse av en forretningsplan.

kontrakt.png

Slik søker du:

Sør-Varanger Utvikling forventer at søker setter seg godt inn i selskapets tilsagnskriterier. Søker har selv ansvar for å lese all informasjon om søknadsprosessen, og vi ber deg derfor lese gjennom alle stegene før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.
Ta kontakt med en av våre ansatte ved eventuelle uklarheter eller spørsmål om søknadsprosessen og tildelingskriteriene.

Retningslinjer for innsyn

Som et heleid kommunalt aksjeselskap er Sør-Varanger Utvikling AS underlagt offentlighetsloven (offl§ 2 (1) bokstac c). Her kan du laste ned dokumenter som beskriver SVU sine retningslinjer for innsyn.

Vi gjør oppmerksom på at både tilsagn og avslag vil bli offentliggjort.

Retningslinjer for vedtak om tildeling av midler og begjæring om innsyn etter offentlighetsloven

Krav til saksbehandling ved begjæring om innsyn