Søk om midler fra

Sør-Varanger Utvikling

Hva kan du søke støtte til?

Sør-Varanger Utvikling skal være en katalysator for å få i gang prosjekter og kapitaltilgang som skal brukes til lokal kompetanseheving og verdiskapning. Dette gjøres igjennom å støtte initiativ som går under kategorien forstudier og forprosjekter.  

Hva er forstudier og forprosjekt?

Forstudie:

Skal analysere og avklare realistiske muligheter for videreføring. Risiko, økonomi og forventet resultat kartlegges.

 

Forprosjekt:

Skal spesifisere og planlegge hvordan hovedprosjektet skal realiseres. Resultat, økonomi, tid/fremdrift og hvilke kritiske risikofaktorer som er til stede, vurderes. Et typisk forprosjekt kan være utarbeidelse av en forretningsplan.

 

Les mer om forprosjekt, forstudier og prosjektlederprosessen i dette dokumentet fra Innovasjon Norge.

 

Passer ditt ide ikke inn i disse fasene? Se vår oversikt over andre aktører som kan hjelpe deg.

 skrive

 

Slik søker du:

For å sikre at din søknad kan bli behandlet du gå gjennom alle stegene under og leser alt nøye:

Søker har selv ansvar for å lese all informasjon om søknadsprosessen, og vi ber deg derfor lese gjennom alle stegene før du begynner å fylle og sende søknad. 

Retningslinjer for innsyn

Som et heleid kommunalt aksjeselskap er Sør-Varanger Utvikling AS underlagt offentlighetsloven (offl§ 2 (1) bokstac c). Her kan du laste ned dokumenter som beskriver SVU sine retningslinjer for innsyn.

 

Vi gjør oppmerksom på at både tilsagn og avslag vil bli offentliggjort.