Andre støtteapparater

Hos SVU kan du søke om midler til forstudier og forprosjekt, men hva om din ide ikke er i disse fasene? Hvor skal du da søke hjelp og/eller støtte? 

Her er en oversikt over aktører som kan hjelpe deg med din ide:

Næringsfondet

Bruken av Sør-Varanger kommunes næringsfond skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommuneplan og øvrige næringsrettede plandokumenter. Fondet skal særlig bidra til å fremme et mer variert, konkurransedyktig, utadvendt og lønnsomt næringsliv, basert på kommunens geografiske fortinn og andre fortrinn.
LES MER

Primærnæringsfondet

Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond skal bidra til å bevare og øke verdiskapingen innen primærnæringene i kommunen. Fondet skal oppmuntre til bærekraftig bruk av områdets land- og sjøbaserte ressurser, og medvirke til videreføring av drift ved generasjonsskifte og økt rekruttering til næringene, spesielt blant kvinner og ungdom.
LES MER

Etablererveiledning

Sør-Varanger kommune tilbyr gründere/etablerere å dekke inntil fem timers etablererveiledning hos en godkjent bedriftsrådgiver. Der det foreligger en begrunnet anbefaling fra bedriftsrådgiver, kan kommunen også dekke ytterligere fem timer utvidet etablererveiledning.
LES MER

Kirkenes næringshage

Næringshager er bedriftsutvikling på dine premisser – praktisk, konkret og resultatorientert. Nå er vi 60 næringshager med 1.000 bedrifter. Når du har prøvd 1.000 ganger, har du lært hva som trengs og hva som virker, både når du skal starte helt nye bedrifter og når du skal videreutvikle en som…
LES MER

Innovasjon Norge

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.
LES MER

Skattefunn

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.
LES MER

Regionale forskningsfond

De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Norge er delt i syv fondsregioner.
LES MER

SNN-fondet

Vi deler av vårt overskudd til gode formål. SpareBank 1 Nord-Norge har som en samfunnseid bank en forretningsmodell som ikke lar seg kopiere. I dag er 53 prosent eid av det nordnorske samfunnet.
LES MER

SNN-stiftelsene

SpareBank 1 Nord-Norge skal være en pådriver for trivsel og skapervilje i regionen. SpareBank 1 Nord-Norge Fondet tilbakefører hvert år store deler av bankens overskudd til samfunnsnyttige formål i lokalsamfunnene hvor banken driver sin virksomhet. Dette gjøres blant annet gjennom følgende stiftelser som har som hoved- eller delmål å tildele…
LES MER

Barentssekretariatet

Barentssekretariatet ønsker å bidra til gjennomføringen av så mange norsk-russiske samarbeidsprosjekt som mulig. Vår jobb er å rettlede deg til en god søknad som vil danne grunnlaget for et godt prosjekt. Barentssekretariatet
LES MER

Finnmark fylkeskommune

Flere forskjellige stipender og støtteordninger. Finnmark fylkeskommune
LES MER