Støttede prosjekter

Alle prosjekter

Math

Lære matte med spill

Prosjekteier: Matteglede Kontaktperson: Elisabeth Bade, elibade@gmail.com Vedtak: Opptil kr. 74.851,- til forstudie. Prosjektperiode: November 2020 – 5. mai 2021. Kommentar fra SVU: Søknaden er behandlet

Les mer

Bobiltilbud i Småbåthavna

Prosjekteier: Kirkenes Båtforening Kontaktperson: Jonny Andersen Vedtak: Opptil kr. 35.840,- til forstudie. Prosjektperiode: Desember 2020 – 31. september 2021 Mål i søknad: Søker estimerer 1-2

Les mer

Forretningsutvkling egnebuloftet

Prosjekteier: Bugøynes Fiskeriservice AS Kontaktperson: Gentjan Kryeziu Vedtak: Opptil kr. 59 600,- innvilges til forstudiet. Prosjektperiode: oktober 2020 – 31. mars 2021. Mål i søknad:

Les mer

Oppstart av digital markedsføringsbyrå

Prosjekteier: Optimal Digital AS Kontaktperson: Susanne Olsen Vedtak: Opptil kr. 48 000,- innvilges til forprosjektet. Prosjektperiode: oktober 2020 – 7. januar 2021. Beskrivelse fra søker:

Les mer

Lær matte med spill

Prosjekteier: Matteglede Kontaktperson: Elisabeth Bade, elibade@gmail.com Vedtak: Opptil kr. 20.000,- til idefasestudie. Prosjektperiode: 12. juli 2020 – 09. oktober 2020. Kommentar fra SVU: Søknaden er behandlet administrativt, grunnet prosjektets omfang og tilskuddets størrelse. Beskrivelse

Les mer

Avluttede prosjekter

First Lego League Øst-Finnmark

Prosjektnavn: First Lego League Øst-Finnmark Prosjekteier: Tekna Finnmark Kontaktperson: Bernt Nilsen Vedtak: Opptil kr. 50.000,- innvilges til forstudiet Prosjektperiode: 15. mai 2017 – 31. desember

Les mer

Sluttrapport – Norway Shrimp AS

Norway Shrimp AS – Forprosjektet «Markedsutvikling Hvitfisk» Støttet: 160 000kr Mål i søknad: 2 arbeidsplasser Realisert: Direkte 3-4 årsverk, pluss 2 årsverk indirekte, og grunnlag

Les mer

Sluttrapport Ulven Investments AS

Ulven Investments AS – Forprosjektet «Kildevann» Støttet: 175 000 kr Mål i søknad: Opptil 7 arbeidsplasser ved full produksjon Realisert: Forprosjektet er gått inn i

Les mer

Sluttrapport – Rein Film

Rein Film AS- Forprosjektet «etablering av filmproduksjonsselskap» Støttet: 76 000 kr Mål i søknad: 1 ny arbeidsplass og ny bedrift i Sør-Varanger. Realisert: Etablert bedrift

Les mer

Analyse og blokkmodeller

Sydvaranger AS har nettopp mottatt melding om at styret i Sør-Varanger Utvikling har bevilget en pengestøtte til Sydvarangers prosjekt for analyse av historiske borprøver og oppdatering av ressursmodell. Vi er meget godt fornøyd med prosjektstøtten som vi nå har mottatt for å kunne gjennomføre dette ytterst viktige prosjekt som vil være grunnleggende for å forstå hvilke muligheter som fremdeles finnes i malmreservene her i Sør Varanger og hvordan de best kan utvinnes i framtiden.

Les mer

Maritim Aktivitet Kirkenes

Prosjektet er avsluttet. Søker har trukket seg. Prosjektnavn: Maritim Aktivitet Kirkenes Prosjekteier: Maritime Industrial Cluster Kirkenes AS (MICK) Vedtak: Opptil Kr. 187 500,- innvilges til

Les mer