Støttede prosjekter

Alle prosjekter

Lær matte med spill

Prosjekteier: Matteglede Kontaktperson: Elisabeth Bade, elibade@gmail.com Vedtak: Opptil kr. 20.000,- til idefasestudie. Prosjektperiode: 12. juli 2020 – 09. oktober 2020. Kommentar fra SVU: Søknaden er behandlet administrativt, grunnet prosjektets omfang og tilskuddets størrelse. Beskrivelse

Les mer

Samovarteaterets nye ung satsning

Prosjekteier: Samovarteateret AS Kontaktperson: Bente Andersen Vedtak: Opptil kr. 120.000,- innvilges til et forstudie Prosjektperiode: 15. mai 2020 – 31. desember 2020 Mål i søknad:

Les mer

Tivoli North 2.0

Prosjekteier: Tivoli North 2.0 Kontaktperson: Rune Nordhus Vedtak: Opptil kr. 208.560,- innvilges til forprosjektet. Prosjektperiode: 1. juni 2020 – 31. oktober 2020 Mål i søknad:

Les mer

Beredskapslaboratorium i Finnmark

Prosjekteier: Centre For High North Logistics Kontaktperson: Kjell Stokvik Vedtak: Opptil kr. 75.000,- innvilges til prosjektet. Prosjektperiode: Mars 2020 – mars 2021 Mål i søknad:

Les mer

Mettes produkter

Prosjekteier: Mette Nilsen SUS Kontaktperson: Mette Nilsen Vedtak: Opptil kr. 75.000,- innvilges til en idéfasestudie. Prosjektperiode: februar 2020 – 30. november 2020 Mål i søknad:

Les mer

Avluttede prosjekter

First Lego League Øst-Finnmark

Prosjektnavn: First Lego League Øst-Finnmark Prosjekteier: Tekna Finnmark Kontaktperson: Bernt Nilsen Vedtak: Opptil kr. 50.000,- innvilges til forstudiet Prosjektperiode: 15. mai 2017 – 31. desember

Les mer

Sluttrapport – Norway Shrimp AS

Norway Shrimp AS – Forprosjektet «Markedsutvikling Hvitfisk» Støttet: 160 000kr Mål i søknad: 2 arbeidsplasser Realisert: Direkte 3-4 årsverk, pluss 2 årsverk indirekte, og grunnlag

Les mer

Sluttrapport Ulven Investments AS

Ulven Investments AS – Forprosjektet «Kildevann» Støttet: 175 000 kr Mål i søknad: Opptil 7 arbeidsplasser ved full produksjon Realisert: Forprosjektet er gått inn i

Les mer

Sluttrapport – Rein Film

Rein Film AS- Forprosjektet «etablering av filmproduksjonsselskap» Støttet: 76 000 kr Mål i søknad: 1 ny arbeidsplass og ny bedrift i Sør-Varanger. Realisert: Etablert bedrift

Les mer

Analyse og blokkmodeller

Sydvaranger AS har nettopp mottatt melding om at styret i Sør-Varanger Utvikling har bevilget en pengestøtte til Sydvarangers prosjekt for analyse av historiske borprøver og oppdatering av ressursmodell. Vi er meget godt fornøyd med prosjektstøtten som vi nå har mottatt for å kunne gjennomføre dette ytterst viktige prosjekt som vil være grunnleggende for å forstå hvilke muligheter som fremdeles finnes i malmreservene her i Sør Varanger og hvordan de best kan utvinnes i framtiden.

Les mer

Maritim Aktivitet Kirkenes

Prosjektet er avsluttet. Søker har trukket seg. Prosjektnavn: Maritim Aktivitet Kirkenes Prosjekteier: Maritime Industrial Cluster Kirkenes AS (MICK) Vedtak: Opptil Kr. 187 500,- innvilges til

Les mer
Lukk meny