Støttede prosjekter

Alle prosjekter

Bærekraftig trading av hvitfisk fra Norge

Prosjektnavn: Bærekraftig trading av hvitfisk fra Norge Prosjekteier: Cfood Trade AS Kontaktperson: Irina Goryacheva, irina@cfoodtrade.no Vedtak: Opptil kr. 162.400,- til forprosjekt Prosjektperiode: 20. juli 2019

Les mer

Arctic Bear Travel

Prosjektnavn: Arctic Bear Travel Prosjekteier: Arctic Bear Travel (SUS) Kontaktperson: Marit Nevalainen Iversen, tiram.nino@gmail.com Vedtak: Opptil kr. 20.000,- til idefasestudie Prosjektperiode: August – oktober 2019

Les mer

Planering i utvidet virkelighet (AR)

Prosjektnavn: Planering i utvidet virkelighet (AR) Prosjekteier: Gamnes & Bror AS Kontaktperson: Vegard Gamnes, vegard@gamnes.no Vedtak: Opptil kr. 55.400,- til forstudie Prosjektperiode: 1. juni 2019

Les mer

Reiselivsopplevelser i Sør-Varanger

Prosjektnavn: Reiselivsopplevelser i Sør-Varanger Prosjekteier: Miennas Musikk Kontaktperson: John Henrik Mienna, jhmienna@gmail.com Vedtak: Opptil kr. 20.000,- til idefasestudie Prosjektperiode: 24. juni – 31. juli 2019

Les mer

Turistprodukter

Prosjektnavn: Turistprodukter Prosjekteier: Falck Jensen Produksjoner (SUS) Kontaktperson: Irene Falck Jensen, ifjensen9@gmail.com Vedtak: Opptil kr. 19.900,- til idefasestudie Prosjektperiode: Juli – oktober 2019 Kommentar fra

Les mer

Finnmark Expeditions

Prosjektnavn: Finnmark Expeditions Prosjekteier: Finnmark Expeditions (SUS) Kontaktperson: Esben Budolfsen, esben_budolfsen@hotmail.com Vedtak: Opptil kr. 175.000,- til forstudie Prosjektperiode: 15. juni 2019 – 31. januar 2020

Les mer

Guiding av turister

Prosjektnavn: Guiding av turister Prosjekteier: Take a hike guide service Kontaktperson: Ulrik-Jacob Lund, ulrikjlund@hotmail.com Vedtak: Opptil kr. 20.000,- til idefasestudie Prosjektperiode: 1. april 2019 –

Les mer

Avluttede prosjekter

First Lego League Øst-Finnmark

Prosjektnavn: First Lego League Øst-Finnmark Prosjekteier: Tekna Finnmark Kontaktperson: Bernt Nilsen Vedtak: Opptil kr. 50.000,- innvilges til forstudiet Prosjektperiode: 15. mai 2017 – 31. desember

Les mer

Sluttrapport – Norway Shrimp AS

Norway Shrimp AS – Forprosjektet «Markedsutvikling Hvitfisk» Støttet: 160 000kr Mål i søknad: 2 arbeidsplasser Realisert: Direkte 3-4 årsverk, pluss 2 årsverk indirekte, og grunnlag

Les mer

Sluttrapport Ulven Investments AS

Ulven Investments AS – Forprosjektet «Kildevann» Støttet: 175 000 kr Mål i søknad: Opptil 7 arbeidsplasser ved full produksjon Realisert: Forprosjektet er gått inn i

Les mer

Sluttrapport – Rein Film

Rein Film AS- Forprosjektet «etablering av filmproduksjonsselskap» Støttet: 76 000 kr Mål i søknad: 1 ny arbeidsplass og ny bedrift i Sør-Varanger. Realisert: Etablert bedrift

Les mer

Analyse og blokkmodeller

Sydvaranger AS har nettopp mottatt melding om at styret i Sør-Varanger Utvikling har bevilget en pengestøtte til Sydvarangers prosjekt for analyse av historiske borprøver og oppdatering av ressursmodell. Vi er meget godt fornøyd med prosjektstøtten som vi nå har mottatt for å kunne gjennomføre dette ytterst viktige prosjekt som vil være grunnleggende for å forstå hvilke muligheter som fremdeles finnes i malmreservene her i Sør Varanger og hvordan de best kan utvinnes i framtiden.

Les mer

Maritim Aktivitet Kirkenes

Prosjektet er avsluttet. Søker har trukket seg. Prosjektnavn: Maritim Aktivitet Kirkenes Prosjekteier: Maritime Industrial Cluster Kirkenes AS (MICK) Vedtak: Opptil Kr. 187 500,- innvilges til

Les mer
Lukk meny