Støttede prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter som har/skal motta støtte fra Sør-Varanger Utvikling

Alle prosjekter

Planering i utvidet virkelighet (AR)

Les mer

Reiselivsopplevelser i Sør-Varanger

Les mer

Turistprodukter

Les mer

Finnmark Expeditions

Les mer

Merket for bærekraftig reisemål, fase II

Les mer

Etablering og utvikling av Handels- og Serviceforening Sør-Varanger

Les mer

Guiding av turister

Les mer

Samskapningskommunen Sør-Varanger

Les mer

Turisme Sandnes

Les mer

Matkasser

Les mer

Idrettens hus Kirkenes

Les mer

Bærekraftig trading av hvitfisk fra Finnmark

Les mer

Smak på Neiden

Les mer

Utvikling av nytt forretningskonsept – skreddersydde stortytelling produkter rettet mot kinesisktalende turister

Les mer

Etablering av fondsforvalterskap i Kirkenes

Les mer

Kirkenes Outdoor

Les mer

Utvikling av fullskala produksjon av røye i Ropelv

Les mer

Opplevelser i Neiden

Les mer

Kompetanseplan for rekruttering av fiskere

Les mer

Områdefokuserte produkter og suvenirer

Les mer

First Lego League Øst-Finnmark 2018

Les mer

Pilotprosjekt for matematikk

Les mer

Visuell Ressursplanlegging

Les mer

Bærekraftsertifisering av reisemålet Kirkenes

Les mer

Dyrking av tang og tare

Les mer

Produkter og suvenirer med lokal forankring

Les mer

Utvikle forretningsmodell for matematikklandet

Les mer

Utdanningshotell Finnmark

Les mer

Bedriftsklynge gruve Kirkenes

Les mer

Datasenter Kirkenes

Les mer

Bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører

Les mer

Etablere FoU-miljø for grønn vekst med lysstyring og energisparing

Les mer

Kirkenes internasjonale nyheter. Lokal journalistikk rettet mot et kinesisk marked.

Les mer

LUXus – Et konsept for presis og enkel kvalitetssikring av lyspunkt

Les mer

First Lego League Øst-Finnmark

Les mer

Stjernerestaurant

Les mer

Kraftsenter Barents Kunnskapspark

Les mer

DesignRegion Barents

Les mer

Privat klinikk Kirkenes

Les mer

Markedsutvikling oljevernprodukter

Les mer

Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv

Les mer

Forstudie markedsutvidelse

Les mer

Analyse og blokkmodeller

Les mer

Felles markedsføring av Kirkenes

Les mer

Maritim Aktivitet Kirkenes

Les mer

Produkt og konseptutvikling Digitale medier

Les mer

Utvikling og test av reinlav i pelets

Les mer

Rein film

Les mer

Malinki Theater – reason to stay.

Les mer

First Lego League i Kirkenes

Les mer

Nordvent AS satser i nye markeder

Les mer

Flaskevann fra Sør Varanger

Les mer

Barents mediasenter

Les mer

Norway Shrimp

Les mer

Avsluttede prosjekter