Støttede prosjekter

Alle prosjekter

Forretningsutvkling egnebuloftet

Prosjekteier: Bugøynes Fiskeriservice AS Kontaktperson: Gentjan Kryeziu Vedtak: Opptil kr. 59 600,- innvilges til forstudiet. Prosjektperiode: oktober 2020 – 31. mars 2021. Mål i søknad:

Les mer

Oppstart av digital markedsføringsbyrå

Prosjekteier: Optimal Digital AS Kontaktperson: Susanne Olsen Vedtak: Opptil kr. 48 000,- innvilges til forprosjektet. Prosjektperiode: oktober 2020 – 7. januar 2021. Beskrivelse fra søker:

Les mer

Lær matte med spill

Prosjekteier: Matteglede Kontaktperson: Elisabeth Bade, elibade@gmail.com Vedtak: Opptil kr. 20.000,- til idefasestudie. Prosjektperiode: 12. juli 2020 – 09. oktober 2020. Kommentar fra SVU: Søknaden er behandlet administrativt, grunnet prosjektets omfang og tilskuddets størrelse. Beskrivelse

Les mer

Samovarteaterets nye ung satsning

Prosjekteier: Samovarteateret AS Kontaktperson: Bente Andersen Vedtak: Opptil kr. 120.000,- innvilges til et forstudie Prosjektperiode: 15. mai 2020 – 31. desember 2020 Mål i søknad:

Les mer

Tivoli North 2.0

Prosjekteier: Tivoli North 2.0 Kontaktperson: Rune Nordhus Vedtak: Opptil kr. 208.560,- innvilges til forprosjektet. Prosjektperiode: 1. juni 2020 – 31. oktober 2020 Mål i søknad:

Les mer

Beredskapslaboratorium i Finnmark

Prosjekteier: Centre For High North Logistics Kontaktperson: Kjell Stokvik Vedtak: Opptil kr. 75.000,- innvilges til prosjektet. Prosjektperiode: Mars 2020 – mars 2021 Mål i søknad:

Les mer

Avluttede prosjekter

Nordvent AS satser i nye markeder

Prosjektnavn: Markedsutvidelse Tromsø Prosjekteier: Nordvent AS Vedtak: Opptil Kr. 46 500,- innvilges til prosjektet. Mål: 4 arbeidsplasser Beskrivelse fra søker: Nordvent AS har for lengst

Les mer

Barents mediasenter

Prosjektnavn: Barents mediasenter Prosjekteier: Sør-Varanger Avis, Odd Reidar Øie Vedtak: Opptil Kr. 160 000,- innvilges til prosjektet. Mål: 6 arbeidsplasser Beskrivelse fra søker: Sør-Varanger Avis

Les mer