Støttede prosjekter

Alle prosjekter

Utdanningshotell Finnmark

Prosjektnavn: Utdanningshotell Finnmark. Prosjekteier: Visit Kirkenes SA Kontaktperson: Dag Norum, dag@knh.no Vedtak: Opptil kr. 134.100,- innvilges til forstudie Prosjektperiode: 6. juni 2018 – 31. desember

Les mer

Bedriftsklynge gruve Kirkenes

Prosjektnavn: Bedriftsklynge gruve Kirkenes Prosjekteier: Finotech AS Kontaktperson: Terje Hansen, terje@scanvulk.no Vedtak: Opptil kr. 210.000,- innvilges til forprosjekt Prosjektperiode: 1. mars 2018 – 30. september

Les mer

Datasenter Kirkenes

Prosjektnavn: Datasenter Kirkenes. Prosjekteier: Ulven Investment AS Kontaktperson: Rune Nordhus, runenordhus76@gmail.com Vedtak: Opptil kr. 300.000,- innvilges til forprosjekt Prosjektperiode: 20. februar 2018 – 31. oktober

Les mer

Bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører

Prosjektnavn: Bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører. Prosjekteier: Nordvent AS Kontaktperson: Thor Morten Bråteng, thor@nordvent.no Vedtak: Opptil kr. 85.000,- innvilges til forstudie. Prosjektperiode: 15. februar 2018 – 20.

Les mer

First Lego League Øst-Finnmark

Prosjektnavn: First Lego League Øst-Finnmark Prosjekteier: Tekna Finnmark Kontaktperson: Bernt Nilsen Vedtak: Opptil kr. 50.000,- innvilges til forstudiet Prosjektperiode: 15. mai 2017 – 31. desember

Les mer

Stjernerestaurant

Prosjektnavn: Stjernerestaurant Prosjekteier: Ulven Investment AS Kontaktperson:  Rune Nordhus Vedtak: Opptil kr. 98.000,- innvilges til forstudiet Prosjektperiode: 10. oktober 2017 – 30. juni 2018. Mål:

Les mer

Avluttede prosjekter