Støttede prosjekter

Alle prosjekter

Bærekraftsertifisering av reisemålet Kirkenes

Prosjektnavn: Bærekraftsertifisering av reisemålet Kirkenes Prosjekteier: Visit Kirkenes SA Kontaktperson: Dag Norum, dag@knh.no Vedtak: Opptil kr. 123.500,- innvilges til forprosjektet. Prosjektperiode: 20. august 2018 –

Les mer

Dyrking av tang og tare

Prosjektnavn: Dyrking av tang og tare Prosjekteier: Dykknor AS Kontaktperson: Eirik Sand Mikkelborg, eirik@dykknor.no Vedtak: Opptil kr. 120.000,- innvilges til forstudie. Prosjektperiode: 27. april 2018

Les mer

Produkter og suvenirer med lokal forankring

Prosjektnavn: Produkter og suvenirer med lokal forankring Prosjekteier: Galschjødt Design AS Kontaktperson: Christine Galschjødt, christine@galschjodtdesign.no Vedtak: Opptil kr. 48.750,- innvilges til forstudie. Prosjektperiode: 1. mai 2018

Les mer

Utvikle forretningsmodell for matematikklandet

Prosjektnavn: Utvikle forretningsmodell for matematikklandet. Prosjekteier: Matematikklandet Utdanningssenter AS Kontaktperson: Natalia Romanova, post@barentsforlag.no Vedtak: Opptil kr. 100.000,- innvilges til forstudie Prosjektperiode: 16. mars 2018 –

Les mer

Utdanningshotell Finnmark

Prosjektnavn: Utdanningshotell Finnmark. Prosjekteier: Visit Kirkenes SA Kontaktperson: Dag Norum, dag@knh.no Vedtak: Opptil kr. 134.100,- innvilges til forstudie Prosjektperiode: 6. juni 2018 – 31. desember

Les mer

Bedriftsklynge gruve Kirkenes

Prosjektnavn: Bedriftsklynge gruve Kirkenes Prosjekteier: Finotech AS Kontaktperson: Terje Hansen, terje@scanvulk.no Vedtak: Opptil kr. 210.000,- innvilges til forprosjekt Prosjektperiode: 1. mars 2018 – 30. september

Les mer

Datasenter Kirkenes

Prosjektnavn: Datasenter Kirkenes. Prosjekteier: Ulven Investment AS Kontaktperson: Rune Nordhus, runenordhus76@gmail.com Vedtak: Opptil kr. 300.000,- innvilges til forprosjekt Prosjektperiode: 20. februar 2018 – 31. oktober

Les mer

Bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører

Prosjektnavn: Bransjeorganisering av ventilasjonsentreprenører. Prosjekteier: Nordvent AS Kontaktperson: Thor Morten Bråteng, thor@nordvent.no Vedtak: Opptil kr. 85.000,- innvilges til forstudie. Prosjektperiode: 15. februar 2018 – 20.

Les mer

Avluttede prosjekter