Støttede prosjekter

Alle prosjekter

Kraftsenter Barents Kunnskapspark

Prosjektnavn: Kraftsenter Barents Kunnskapspark Prosjekteier: Kirkenes Næringshage Kontaktperson: Guro Brandshaug Vedtak: Opptil kr. 154.000,- innvilges til forprosjektet. Mål: Prosjektet bidrar til økt robusthet i næringslivet

Les mer

DesignRegion Barents

Prosjektnavn: DesignRegion Barents Prosjekteier: Kirkenes Næringshage og Tivoli North  Vedtak: Opptil Kr. 2 580 000 innvilges til prosjektet. Mål: Bidra til et robust og omstillingsdyktig

Les mer

Privat klinikk Kirkenes

Barents Klinikken har fått prosjektstøtte fra Sør-Varanger Utvikling AS for å utrede etablering av privat klinikk i Kirkenes.

Les mer

Markedsutvikling oljevernprodukter

Barents Miljø AS har fått støtte fra Sør-Varanger Utvikling AS til forprosjekt for å drive forretningsutvikling i forhold til salg av oljelenser og absorbenter for oppsamling av olje.

Les mer

Forstudie markedsutvidelse

Bjørnevatn Bygg AS driver med utvikling av egne prosjekter, vaktmestertjenester og utleie av tømrere. I Mai 2016 begynte vi å bygge opp en utleie avdeling av verktøy og maskiner. Nå har vi oppnådd målet vårt med å få fundamentet på plass og er godt etablert i det lokale markedet og vi føler vi er klare til å ta neste steg.

Les mer

Analyse og blokkmodeller

Sydvaranger AS har nettopp mottatt melding om at styret i Sør-Varanger Utvikling har bevilget en pengestøtte til Sydvarangers prosjekt for analyse av historiske borprøver og oppdatering av ressursmodell. Vi er meget godt fornøyd med prosjektstøtten som vi nå har mottatt for å kunne gjennomføre dette ytterst viktige prosjekt som vil være grunnleggende for å forstå hvilke muligheter som fremdeles finnes i malmreservene her i Sør Varanger og hvordan de best kan utvinnes i framtiden.

Les mer

Felles markedsføring av Kirkenes

Kirkenesdagene AS har søkt Sør-Varanger Utvikling AS om delfinansiering av tiltak for en felles markedsføring av Kirkenes. Bakgrunn for prosjektet er at Kirkenes over de siste årene har utviklet seg til å være et viktig handelssted i regionen. I forbindelse med grunnlagsarbeidet for omstillingen i SørVaranger, ble det på slutten av år 2016 gjennomført en rekke intervjuer med lokale bedrifter om viktige fellestiltak som burde iverksettes. Ett av de tiltakene som ble nevnt hyppig var at det er behov for felles markedsføring av Kirkenes.

Les mer

Maritim Aktivitet Kirkenes

Prosjektet er avsluttet. Søker har trukket seg. Prosjektnavn: Maritim Aktivitet Kirkenes Prosjekteier: Maritime Industrial Cluster Kirkenes AS (MICK) Vedtak: Opptil Kr. 187 500,- innvilges til

Les mer

Avluttede prosjekter