Støttede prosjekter

Alle prosjekter

Forstudie markedsutvidelse

Bjørnevatn Bygg AS driver med utvikling av egne prosjekter, vaktmestertjenester og utleie av tømrere. I Mai 2016 begynte vi å bygge opp en utleie avdeling av verktøy og maskiner. Nå har vi oppnådd målet vårt med å få fundamentet på plass og er godt etablert i det lokale markedet og vi føler vi er klare til å ta neste steg.

Les mer

Analyse og blokkmodeller

Sydvaranger AS har nettopp mottatt melding om at styret i Sør-Varanger Utvikling har bevilget en pengestøtte til Sydvarangers prosjekt for analyse av historiske borprøver og oppdatering av ressursmodell. Vi er meget godt fornøyd med prosjektstøtten som vi nå har mottatt for å kunne gjennomføre dette ytterst viktige prosjekt som vil være grunnleggende for å forstå hvilke muligheter som fremdeles finnes i malmreservene her i Sør Varanger og hvordan de best kan utvinnes i framtiden.

Les mer

Felles markedsføring av Kirkenes

Kirkenesdagene AS har søkt Sør-Varanger Utvikling AS om delfinansiering av tiltak for en felles markedsføring av Kirkenes. Bakgrunn for prosjektet er at Kirkenes over de siste årene har utviklet seg til å være et viktig handelssted i regionen. I forbindelse med grunnlagsarbeidet for omstillingen i SørVaranger, ble det på slutten av år 2016 gjennomført en rekke intervjuer med lokale bedrifter om viktige fellestiltak som burde iverksettes. Ett av de tiltakene som ble nevnt hyppig var at det er behov for felles markedsføring av Kirkenes.

Les mer

Maritim Aktivitet Kirkenes

Prosjektet er avsluttet. Søker har trukket seg. Prosjektnavn: Maritim Aktivitet Kirkenes Prosjekteier: Maritime Industrial Cluster Kirkenes AS (MICK) Vedtak: Opptil Kr. 187 500,- innvilges til

Les mer

Produkt og konseptutvikling Digitale medier

Prosjektnavn: Produkt og konseptutvikling Digitale medier Prosjekteier: Prodata AS Vedtak: Opptil Kr. 346 400,- innvilges til prosjektet. Mål: 5 arbeidsplasser Beskrivelse fra søker: Formål/Målsetting:  

Les mer

Rein film

Prosjektnavn Etablering av produksjonsselskap i Sør-Varanger Prosjekteier Aleksander Olai Korsnes Vedtak Opptil Kr. 76 000 innvilges til prosjektet Mål: 1 arbeidsplass Beskrivelse fra søker: Rein

Les mer

Malinki Theater – reason to stay.

Prosjektnavn: Malinki Theater Prosjekteier: Kåre Tannvik AS Vedtak: Opptil Kr. 303 750,- innvilges til prosjektet. Mål: 7 arbeidsplasser Beskrivelse fra søker: Hurtigruten bringer 120.000 passasjerer

Les mer

First Lego League i Kirkenes

Prosjektnavn: First Lego League i Kirkenes Prosjekteier: First Lego League i Kirkenes, Bernt Nilsen Vedtak: Opptil Kr. 20 000,- innvilges til prosjektet. Mål: Gi barn

Les mer

Avluttede prosjekter