Styremøter, innkallinger og protokoller

Sør-Varanger Utvikling kjører sine styremøter på disse tidspunktene:

2017


 Måned

Dato 

 Mars 28
 Mai 12
 Juni 2
 August 24
 Oktober  26 (utsatt)
 Desember 19

 

Protokoller

Innkallinger