Styremøter, aktiviteter, innkallinger og protokoller

Styremøter 2020

Måned Dato Klokkeslett
Februar
Tirsdag 04.
10.00 – 13.00
April
Onsdag 01.
10.00 – 13.00
Juni
Tirsdag 09.
10.00 – 13.00
August
Tirsdag 25.
10.00 – 13.00
Oktober
Tirsdag 13.
10.00 – 13.00
Desember
Tirsdag 15.
10.00 – 13.00

Styremøter 2019

Måned Dato Klokkeslett
Februar
Torsdag 14.
10.00 – 13.00
April
Onsdag 10.
10.00 – 13.00
Juni
Tirsdag 11.
10.00 – 13.00
August
Torsdag 29.
10.00 – 13.00
Oktober
Torsdag 24.
10.00 – 13.00
Desember
Torsdag 12.
10.00 – 13.00

Styremøter 2018

Måned Dato Klokkeslett
Februar
Fredag 2.
10.00 – 13.00
April
Torsdag 5.
10.00 – 13.00
Juni
Torsdag 7.
10.00 – 13.00
August
Torsdag 30.
10.00 – 13.00
Oktober
Torsdag 25.
10.00 – 13.00
Desember
Onsdag 19.
10.00 – 13.00

Aktiviteter

Aktivitet: Dato
«Tempen på Sør-Varanger»
13. september, 2018
«Programstatusevaluering»
4. oktober, 2018
«Styreseminar og faglig påfyll»
10-12. oktober
Lukk meny