Styremøter, aktiviteter, innkallinger og protokoller

Styremøter 2021

Måned Dato Klokkeslett
Februar Tirsdag 09. 10.00 – 13.00
April Tirsdag 13. 10.00 – 13.00
Juni Tirsdag 08. 10.00 – 13.00
August Tirsdag 24. 10.00 – 13.00
Oktober Tirsdag 12. 10.00 – 13.00
Desember Tirsdag 14. 10.00 – 13.00

Aktiviteter

Aktivitet Dato
«Tempen på Sør-Varanger» 13. september, 2018
«Programstatusevaluering» 4. oktober, 2018
«Styreseminar og faglig påfyll» 10-12. oktober