Styremøter, aktiviteter, innkallinger og protokoller

Styremøter 2020

Måned Dato Klokkeslett
Februar Tirsdag 04. 10.00 – 13.00
April Onsdag 01. 10.00 – 13.00
Mai: Ekstraordinært styremøte Onsdag 06. 14.00 – 15.30
Juni Tirsdag 09. 10.00 – 13.00
August Tirsdag 25. 10.00 – 13.00
Oktober Tirsdag 13. 10.00 – 13.00
Desember Tirsdag 15. 10.00 – 13.00

Styremøter 2019

Måned Dato Klokkeslett
Februar Torsdag 14. 10.00 – 13.00
April Onsdag 10. 10.00 – 13.00
Juni Tirsdag 11. 10.00 – 13.00
August Torsdag 29. 10.00 – 13.00
Oktober Torsdag 24. 10.00 – 13.00
Desember Torsdag 12. 10.00 – 13.00

Styremøter 2018

Måned Dato Klokkeslett
Februar Fredag 2. 10.00 – 13.00
April Torsdag 5. 10.00 – 13.00
Juni Torsdag 7. 10.00 – 13.00
August Torsdag 30. 10.00 – 13.00
Oktober Torsdag 25. 10.00 – 13.00
Desember Onsdag 19. 10.00 – 13.00

Aktiviteter

Aktivitet Dato
«Tempen på Sør-Varanger» 13. september, 2018
«Programstatusevaluering» 4. oktober, 2018
«Styreseminar og faglig påfyll» 10-12. oktober
Lukk meny