Idrettens hus: ny aktivitet og næring for folkehelse og bomiljø
KIF huset reist i 1947, begynner å bli godt utdatert når det kommer til nåtidens og fremtidens idrettsstandard og behov. Foto: Silje L. Kvammen

Idrettens hus: ny aktivitet og næring for folkehelse og bomiljø

Prosjekteier: Kirkenes Idrettsforening Kontaktperson: Katharina Bartsch Vedtak: Opptil kr. 203 200,- innvilges til forprosjektet. Prosjektperiode: august 2020 – 30. april 2021. Mål i søknad: 10 nye arbeidsplasser innenfor innsatsområdet «Nye…

Fortsett å lese Idrettens hus: ny aktivitet og næring for folkehelse og bomiljø