Previous
Next
Vi støtter gode ideer i Sør-Varanger!

Prosjekter vi har støttet

Konseptutvikling pubdrift

Målsettingen er at dette skal styrke tilbudet til lokalbefolkning og tilreisende til Bugøynes

Gentjan Kryeziu
Arctic Outlaws skiekspedisjoner

Basert på lokale samarbeid, respekt for lokale verdier og miljøvennlig praksis, skal Arctic Outlaws aktivt bidra til å drive og utvikle bærekraftig turisme i regionen.

Esbern Budolfsen
Utslippsfri isbryter til Kirkenes havn

Kirkenes havn sitt prosjekt vil trolig være det første i verden hvor mulig ny skrogteknologi og -form for isbryting kombinert med utviklingen av utslippsfrie energikilder

Terje Jørgensen
First Lego League 2021

Hovedmålsettingen med FLL-arbeidet er å øke interessen for tekniske/naturvitenskapelige fag og forskning blant elevene i grunnskolen.

Bernt Nilsen
Samovarteaterets ung satsning

Gode kunst- og kulturtilbud bidrar til økt bolyst, og til å bygge attraktive lokalsamfunn

Bente Andersen
Lær matte med spill

Spillene skal gjøre det lettere for barn og unge å lære matematikk

Elisabeth Bade
Kirkenes Outdoor

Vi vil vise fram det ypperste vår landsdel har å by på til gjester fra hele verden.

Stig-Tore Johansen
Utvikling av fullskala produksjon av røye i Ropelv

Finnmarksrøya AS representerer en vekstnæring under betydelig utvikling i Finnmark

Greger Mannsverk
Opplevelser i Neiden

Se på mulighetene for etablering av en opplevelsesbedrift i Neiden- og Munkefjordområdet

Claus Bergersen
Kompetanseplan for rekruttering av fiskere

Prosjektet vil medføre at det blir større verdiskaping i fangst- og mottaksledd på Bugøynes.

Kent Toftelund Jensen, ktjensen72@hotmail.com
Previous
Next
97

Antall støttede prosjekter

186

Antall realiserte arbeidsplasser og årsverk

Scroll to Top