Previous
Next
Vi støtter gode ideer i Sør-Varanger!

Prosjekter vi har støttet

Stjernerestaurant

- Karrieremuligheter for lokal ungdom, utvikling av gode menyer med lokale råvarer, og styrke Sør-Varanger som leverandør av eksklusive råvarer

Rune Nordhus
Kraftsenter Barents Kunnskapspark
Guro Brandshaug
DesignRegion Barents

- bedre samhandlingen og kompetanseutvikling mellom virksomheter i Sør-Varanger

Kirkenes Næringshage og Tivoli North
Privat klinikk Kirkenes

- En forventer å etablere et tilbud som gir kunder fra hele Norden

Oddvar Kvalsvik
Markedsutvikling oljevernprodukter

- Satsningen kan ha gode synergier

Natalia Valentinovna Karlsen
Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv

- Målet skal være å få til kompetanseheving på sikt både i skolen og i bedriften

Kjetil Langseth
Bjørnevatn Bygg AS

- Neste steg er å bli en leverandør til Øst-Finnmark

Bjørnevatn Bygg AS
Analyse og blokkmodeller

- vi analyserer historiske prøver fra over 100 år med gruvedrift med moderne metoder og instrumenter

Thomas Bækø
Felles markedsføring av Kirkenes

- Kirkenes over de siste årene har utviklet seg til å være et viktig handelssted i regionen

Dag Norum
Maritim Aktivitet Kirkenes

- MICK består av 10 maritime selskap i Sør-Varanger

Maritime Industrial Cluster Kirkenes AS (MICK)
Previous
Next
81

Antall støttede prosjekter

159

Antall realiserte arbeidsplasser og årsverk

Scroll to Top