Endring er uunngåelig.

Vekst er valgfritt.

Vi bidrar til å gjøre Sør-Varanger attraktivt og vekstkraftig gjennom aktiviteter som fremmer kompetanse, bærekraft, nyskapning og samarbeid. 

Siste nytt

Vi trenger både folk & arbeidsplasser

I 2016, da Sør-Varanger ble omstillingskommune, var man bekymret for tapet av flere hundre arbeidsplasser i kjølevannet av at Sydvaranger Gruve gikk konkurs, samt de negative virkningene på næringslivet etter sanksjonene mot Russland for annektering av Krim. Et av målene med omstillingen ble derfor å skape nye arbeidsplasser, som kunne ta over for de som gikk tapt.

Men, det er ikke mangel på arbeidsplasser alene som stopper veksten i kommunen – tvert imot har de fleste arbeidsgivere problemer med å tiltrekke seg søkere, og mange gode stillinger står ledige lenge. Dette fører i mange tilfeller til at arbeidsgiver ikke får tak i ansatte som har rette kunnskap, ferdigheter eller erfaring.

Samtidig kan det være vanskelig – eller umulig – for  arbeidsgiver å øke kunnskaper, ferdigheter og erfaring hos de som allerede er ansatt.

Tabell som viser at antall seniorer i Sør-Varanger vokser, mens antall unge blir mindre.
Antall seniorer i Sør-Varanger vokser, mens antall unge blir mindre.

Attraktivitet = tiltrekningskraft

I tillegg til utfordringer med å tiltrekke oss dyktig arbeidskraft, tømmes også kommunen for unge mennesker som flytter bort og ikke kommer hjem igjen. Dette betyr at befolkningen blir eldre, færre barn blir født og vekst stopper opp.

Denne innviklede problemstillingen er ikke unik for vår kommune – dette skjer over hele verden. Likevel vet vi at vi bor i en fantastisk spennende kommune, hvor situasjonen kan snus gjennom godt planlagt arbeid og fokus. 

For å snu dagens situasjon må vi bli et attraktivt samfunn som folk ønsker å leve i. Det betyr at vi må ha noe som tiltrekker og motiverer unge mennesker til å bo i Sør-Varanger.

Vi i Sør-Varanger Utvikling jobber innen to områder som skal gjøre kommunen vår mer attraktiv. 
Bla ned for å lese mer om disse.

Forskjell på utdanningsnivået i hele Norge målt mot Troms og finnmark (fordelt på kjønn, 2021).

1. Kompetanse & rekruttering

Finnmark har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet; Likevel er det et stort behov for ansatte med ulike kunnskaper, ferdigheter og erfaring hos både offentlige og private arbeidsgivere. 

En av grunnene til det lave utdanningsnivået kan komme av at det er få studiemuligheter i nærområdet, noe som leder til at de fleste må flytte og etablere seg andre steder for å få tilgang på utdannelse. 

Vi har derfor utviklet prosjekter som skal bidra til følgende:

Øke utdanningstilbudet i Øst-Finnmark

Gi unike fordeler til lokale studenter

Etablere studentmiljøer

Rekruttere og promotere til eksisterende studier og tilbud

2. Nyskapning & entreprenørskap

Hvor man velger å bo er sterkt knyttet til jobb- og karrieremuligheter – både for seg selv og partner. Nyskapning (innovasjon) og entreprenørskap (starte bedrift) bidrar til et mangfoldig arbeidsmarked som mange arbeidstakere tiltrekkes av.

I likhet med resten av Norge, trenger også Sør-Varanger og Øst-Finnmark flere entreprenører. Entreprenørskap gir et samfunn nye løsninger, leverandører, samarbeid og tilgang til talentfulle mennesker. Dette bidrar til at både dagens og morgendagens næringsliv er forberedt på fremtidige krav og behov. 

Bysykkel- og sykkeldelingsprogrammer et eksempel på nyskapning som har ført til kulturendring og utvikling av ny infrastruktur i mange byer rundt om i verden; Blant annet har det påvirket trafikk, folkehelse, næringsliv og miljøet.

Nyskapning og entreprenørskap skaper kulturendringer og samarbeid, som igjen tiltrekker seg unge mennesker og kapital. En slik vekst fører også ofte til store investeringer i infrastruktur, som vei, havn, kraft og lignende.

Vi har derfor utviklet prosjekter som skal bidra til følgende:

Mobilisere til å starte nye bedrifter

Etablere et økosystem som gir konkurransefortrinn til medlemmer

Tiltrekke oppstartsbedrifter og entprenører

Tette koblinger mellom utdanning, rekruttering og entreprenørskap

Møteplasser for sosiale og faglige koblinger, slik at unge mennesker kan møtes på tvers av fag og interesseområdet

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg selv oppdatert på hva som skjer i Sør-Varanger ved å melde deg på vårt nyhetsbrev!

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet