Previous
Next
Vi støtter gode ideer i Sør-Varanger!

Prosjekter vi har støttet

Samovarteaterets ung satsning

Gode kunst- og kulturtilbud bidrar til økt bolyst, og til å bygge attraktive lokalsamfunn

Bente Andersen
Lær matte med spill

Spillene skal gjøre det lettere for barn og unge å lære matematikk

Elisabeth Bade
Stjernerestaurant

- Karrieremuligheter for lokal ungdom, utvikling av gode menyer med lokale råvarer, og styrke Sør-Varanger som leverandør av eksklusive råvarer

Rune Nordhus
Kraftsenter Barents Kunnskapspark
Guro Brandshaug
DesignRegion Barents

- bedre samhandlingen og kompetanseutvikling mellom virksomheter i Sør-Varanger

Kirkenes Næringshage og Tivoli North
Privat klinikk Kirkenes

- En forventer å etablere et tilbud som gir kunder fra hele Norden

Oddvar Kvalsvik
Markedsutvikling oljevernprodukter

- Satsningen kan ha gode synergier

Natalia Valentinovna Karlsen
Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv

- Målet skal være å få til kompetanseheving på sikt både i skolen og i bedriften

Kjetil Langseth
Bjørnevatn Bygg AS

- Neste steg er å bli en leverandør til Øst-Finnmark

Bjørnevatn Bygg AS
Analyse og blokkmodeller

- vi analyserer historiske prøver fra over 100 år med gruvedrift med moderne metoder og instrumenter

Thomas Bækø
Previous
Next
86

Antall støttede prosjekter

166

Antall realiserte arbeidsplasser og årsverk

Scroll to Top