Prosjekt

Barents mediasenter

Prosjekteier

Sør-Varanger Avis

Kontaktperson

Odd Reidar Øie

Prosjektperiode

2017

Mål

Vedtak

Opptil Kr. 160 000,- innvilges til prosjektet.

(...) et sterkt fagmiljø hvor ressurspersoner og miljøer vil bidra til at Norske og kanskje også utenlandske journalister i større grad bli kolleger enn konkurrenter (...)

Beskrivelse fra søker

Sør-Varanger Avis søkte et forprosjekt for å kartlegge grunnlaget for å videreutvikle ideen om et Barents mediasenter. Et mediasenter hvor lokale og regionale aktører inviteres med. Det vil gi Sør-Varanger Avis et bedre og breiere markedsgrunnlag, samtidig som Kirkenes blir et attraktivt sted å være journalist eller tilknyttet media på annet vis. Sør-Varanger Avis vil gjennom dette arbeidet se på mulighetene for et stoffsamarbeid mellom de ulike aktørene som har fokus på nordområdene og publiserer artikler både på norsk, engelsk og russisk. Synergieffektene vil kunne gi et sterkt fagmiljø hvor ressurspersoner og miljøer vil bidra til at Norske og kanskje også utenlandske journalister i større grad bli kolleger enn konkurrenter. Lykkes avisen med dette arbeidet, vil det styrke bedriften både faglig og økonomisk.
Media interview with businessman
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet