Prosjekt

Etablering av produksjonsselskap i Sør-Varanger

Prosjekteier

Rein film

Kontaktperson

Aleksander Olai Korsnes

Prosjektperiode

2017

Mål

1 arbeidsplass

Vedtak

Opptil Kr. 76 000 innvilges til prosjektet

- Rein Film AS har de siste årene vært involvert I flere store prosjekter i Øst-Finnmark og Nordvest-Russland

Beskrivelse fra søker

Rein Film AS har de siste årene vært involvert I flere store prosjekter i Øst-Finnmark og Nordvest-Russland. Denne forstudien har som mål å kartlegge grunnlaget for etablering av et kontor i Sør-Varanger som skal initiere, etablere og gjennomføre egne og andres filmprosjekter i regionen.

Mer om Rein film

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet