Prosjekt

Markedsutvidelse Tromsø

Prosjekteier

Nordvent AS

Kontaktperson

Thor Morten Bråteng

Prosjektperiode

2017

Mål

4 arbeidsplasser

Vedtak

Opptil Kr. 46 500,- innvilges til prosjektet

- Nordvent AS har for lengst nådd vår målsetting om å bli den foretrukne ventilasjonsentreprenøren i Øst-Finnmark.

Beskrivelse fra søker

Nordvent AS har for lengst nådd vår målsetting om å bli den foretrukne ventilasjonsentreprenøren i Øst-Finnmark. Bedriften har gjennom flinke medarbeider stegvis utviklet til å være der vi er i dag med 12 fast ansatte. Vi har som en av to bedrifter i bygge-bransjen i Finnmark, Sentral Godkjenning både som prosjekterende og utførende i tiltaksklasse 3. Denne posisjonen ønsker vi å benytte til å utvikle bedriften mot nye markeder både geografisk og faglig. Dette er en langsiktig satsing som krever grundige prosesser både internt og eksternt. Som de første synlige steg i denne prosessen kjøpte vi stadion-reklame på Alfheim i sesongen 2016, og nå i høst ble Ulf Dæhlin ansatt som ny Daglig Leder. Derfor ønsker vi nå å videreføre dette arbeidet gjennom konkret satsing i nye markeder.
Industrial warehouse air ventilation system pipe on the ceiling
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet