Invitasjon til deltakelse i et unikt ledelsesprogram

I perioden april 2017 til januar 2018 vil Sør-Varanger Utvikling kjøre et program i Operativt Lederutvikling. Målet med programmet er å utvikle dyktige ledere både i offentlig og privat næringsliv. Programansvarlig vil være Endre Sjøvold fra NTNU i Trondheim. Han har nærmere 40 års erfaring i lederutvikling blant nasjonale og internasjonale bedrifter samt et bredt spekter av offentlige institusjoner.
 
Programmet som er modulbasert består av 5 moduler, der hver modul går over 2 hele dager. Deltakerne må sette av tid til lesing av fagstoff og løsning av oppgaver til hver samling. På den måten vil en begrense forelesningene på samlingene og heller sette av tid til å jobbe med case, simuleringer og praktiske øvelser. Noe av forberedelsene, oppfølging og undervisningen vil kunne tilbys på nett.
 
Deltakerne blir fordelt i grupper som de følger gjennom hele programmet. Hver deltaker/gruppe blir tildelt en mentor som de kan sparre med i sin utvikling som leder. En sentral del av studiet er den enkeltes personlig utvikling som leder. En slik utvikling skjer kun i relasjon med andre og ved konstruktiv tilbakemelding.
 
Det er en forutsetning om at hver bedrift stiller med minst 2 deltakere. Spennende ved dette programmet er at man ønsker å mikse ledere både fra offentlig forvaltning og privat næringsliv. Sør-Varanger kommune har allerede sikret seg 30 plasser i programmet, slik at det er 16 ledige plasser til næringslivsledere.
 
Vil du delta eller vite mer om dette? Ta kontakt med Kenneth Stålsett eller Arve Tannvik på e-post:
kenneth@svu.as
arve.tannvik@knh.no

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet