Prosjekt

Produkt og konseptutvikling Digitale medier

Prosjekteier

Prodata AS

Kontaktperson

Sixten Indbjør

Prosjektperiode

2017

Mål

5 arbeidsplasser

Vedtak

Opptil Kr. 346 400,- innvilges til prosjektet

- Utforske verktøy for prototyping av Digital Signage løsninger.

Beskrivelse fra søker

Formål/Målsetting:
 • Skape grunnlag for å videreutvikle intern kompetanse for å møte fremtiden knyttet spesielt til «Digital Signage» som kompetanseområde.
 • Styrke egen posisjon i f.h.t generell WEB-utvikling i kombinasjon med «Digital Signage».
 • Utvikle konsept for digital interaktiv turistinformasjon.
 • Skape grunnlag for nyrekruttering både innen salg (nasjonalt) og utviklingskompetanse.
Tiltak/ innhold prosjektet:
 • Utvikle prototype for digital informasjonskiosk knyttet til «Interaktiv Turistinformasjon» med pilotinstallasjon lokalt.
 • Utforske verktøy for prototyping av Digital Signage løsninger.
 • Søke pilot gjennom lokalt reiselivsprosjekt «Masterplan for Reiselivet».
 • Utvikle /rekruttere kompetanse for tilpasset API-utvikling mot eksisterende informasjonskilder (WEB-service),for dynamisk informasjonshenting.
 • Videreutvikle og tilpasse vår eksisterende bookingløsning, Travius, som del av totalkonsept i kombinasjon med Interaktiv Turistinformasjon. Interaktive skjermer strategisk plassert i nærmiljø og innfartspunkter til regionen/ lokal destinasjon.
 • Etablere kompetansenettverk mot eksterne miljøer i inn- og utland relatert.
Tidsplan:
 • Prosjektet definert som forprosjekt med avslutning ultimo 2017 og hvor dette vil avklare en videre prosess også med søknad om finansiering av produktutvikling gjennom SkatteFunn finansiering.
Ansatte hos Prodata.
Foto: Prodata.no

Mer om Prodata AS

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet