Prosjekt

Felles markedsføring av Kirkenes

Prosjekteier

Kirkenesdagene AS

Kontaktperson

Dag Norum

Prosjektperiode

2017

Mål

5 arbeidsplasser

Vedtak

Opptil Kr. 240 000,- innvilges til prosjektet.

- Kirkenes over de siste årene har utviklet seg til å være et viktig handelssted i regionen

Beskrivelse fra søker

Kirkenesdagene AS har søkt Sør-Varanger Utvikling AS om delfinansiering av tiltak for en felles markedsføring av Kirkenes. Bakgrunn for prosjektet er at Kirkenes over de siste årene har utviklet seg til å være et viktig handelssted i regionen. I forbindelse med grunnlagsarbeidet for omstillingen i Sør-Varanger, ble det på slutten av år 2016 gjennomført en rekke intervjuer med lokale bedrifter om viktige fellestiltak som burde iverksettes. Ett av de tiltakene som ble nevnt hyppig var at det er behov for felles markedsføring av Kirkenes. Hovedmålet for prosjektet er at tiltakene skal bidra til økt omsetning for lokale bedrifter ved felles markedsføring av Kirkenes. I prosjektet legges det opp til nye nettverksstrukturer fra handel, reiseliv, service og kulturnæringer som samarbeider på kryss av bedrifter og næringer. Oppstart av prosjektet er planlagt til april 2017. Målgrupper for prosjektet er lokalbefolkningen, turister og handelskunder i Øst-Finnmark, og i de grensenæreområdene i Nordvest-Russland og Nord-Finland. Prosjektet medfører at en utvikler felles markedsføringsstrategier, og utvikler nye digitale kommunikasjonskanaler for markedsføringen.
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet