Prosjekt

Analyse og blokkmodeller

Prosjekteier

Sydvaranger Gruve AS

Kontaktperson

Thomas Bækø

Prosjektperiode

2017

Mål

307 arbeidsplasser

Vedtak

Opptil Kr. 500 000,- innvilges til prosjektet.

- vi analyserer historiske prøver fra over 100 år med gruvedrift med moderne metoder og instrumenter

Beskrivelse fra søker

«Sydvaranger AS har nettopp mottatt melding om at styret i Sør-Varanger Utvikling har bevilget en pengestøtte til Sydvarangers prosjekt for analyse av historiske borprøver og oppdatering av ressursmodell. Vi er meget godt fornøyd med prosjektstøtten som vi nå har mottatt for å kunne gjennomføre dette ytterst viktige prosjekt som vil være grunnleggende for å forstå hvilke muligheter som fremdeles finnes i malmreservene her i Sør Varanger og hvordan de best kan utvinnes i framtiden. Analyseprosjektet og oppdateringen av kunnskapen i ressursmodellen er det aller viktigste arbeidet som Sydvaranger nå står ovenfor i forbindelse med en gjenoppstart av gruveaktiviteter. Det lokale teamet på laboratoriet bestående av laboranter og geologer kan dermed gjøre denne jobben hvor vi analyserer historiske prøver fra over 100 år med gruvedrift med moderne metoder og instrumenter. Erfaringer fra Sydvaranger Gruves driftstid hvor det var store mangler i ressurskartet ga store merkostnader, uventede malm brister samt kvalitets problemer i sluttproduktet. Ved å gjennomføre dette prosjektet er prosessen med å reise kapital til å gjenoppta driften svært mye enklere og fram for alt gir dette et grunnlag for en kostnadseffektiv gruveplan og drift. Vi håper derfor med dette tiltaket å være et stort steg nærmere å gjenoppta gruve driften og dermed sikre den viktige lokalkompetansen, og med det gi en verdiskapning til Sør Varanger samfunnet. Kunnskapen som bygges opp er en kunnskap knyttet til malmen – altså blir den for alltid i kommunen»
Foto: Sydvaranger Gruve AS
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet