Prosjekt

Dyrking av tang og tare

Prosjekteier

Dykknor AS

Kontaktperson

Eirik Sand Mikkelborg
eirik@dykknor.no

Prosjektperiode

27. april 2018 – 31. desember 2018

Mål

Potensielt opptil 2 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «Barentshavet som utviklingsressurs».

Vedtak

Opptil kr. 120.000,- innvilges til forstudie.

Dyrking av tang, tare og algeprodukter skjer i relativt små anlegg i fjordområdene

Beskrivelse fra søker

Dykknor AS har fått kr. 120.000 i støtte fra Sør-Varanger Utvikling AS for å gjennomføre en forstudie for å avklare mulighet for å drive dyrking av tang- og tare i Sør-Varanger. Dyrking av tang, tare og algeprodukter skjer i relativt små anlegg i fjordområdene. Moderne anlegg båndlegger svært lite areal, sammenlignet med oppdrett av fisk. Dyrking av tang- og tareprodukter anses som en fordel for miljøet, da artene bidrar til forbruk av Co2, og produksjon av O2. Dykknor AS skal samarbeide med NIVA om dette prosjektet, som vil være støtte i forhold til konsesjonssøknad og fagspørsmål. Forstudien vil ha som formål å avklare krav til konsesjonssøknad, gjennomføre lokasjonsundersøkelser, og velge lokasjon. Videre vil forstudien ha som formål å avklare markedsgrunnlaget for tang- og tareprodukter fra lokasjonen, samt avklare FoU samarbeid i seinere prosjektfaser.
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet