– Må koble oss til

Det planlegges å legge en fiberkabel fra Asia, gjennom Nordøstpassasjen, til Norge og ut i Europa. – Skal alle planene settes ut i live, må vi koble oss til fiberkabelen, sier prosjektleder Arnt-Christian Rist Isaksen i Arctic Smart Cities. Foto: Tor Sandø, SVA