Sluttrapport – Norway Shrimp AS

Norway Shrimp AS – Forprosjektet «Markedsutvikling Hvitfisk»

Støttet:

160 000kr

Mål i søknad:

2 arbeidsplasser

Realisert:

Direkte 3-4 årsverk, pluss 2 årsverk indirekte, og grunnlag for et videre hovedprosjekt.

Sluttrapport
Prosjektet er i sin helhet forankret lokalt, der en har unngått permitteringer og ligger opp til en tredobling i kjøp av fisk. Der det normalt har vært permitteringer i sommerhalvåret har det i år vært full drift. En annen viktig effekt er egnesentralen, der egninga alene vil bidra til 2 årsverk. Det har blitt etablert en struktur for merkevare, der videre arbeid vil bidra til økt verdiskapning. Det kommer blant annen verdenskjente kokker til Bugøynes for å teste råvarer i nær framtid, samt at vi har vareprøver ute i markedet med positive tilbakemeldinger.
 
Vi ser også at det kommer nye unge fiskere med barn til bygda, slik at hele prosjektet kan være med på å holde Bugøynes i live på flere nivå. Satsningen vår trekker også til seg andre fiskere som normalt ikke har levert hit.
 

Relaterte saker:

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet