Sluttrapport – Rein Film

Rein Film AS- Forprosjektet «etablering av filmproduksjonsselskap»

Støttet:

76 000 kr

Mål i søknad:

1 ny arbeidsplass og ny bedrift i Sør-Varanger.

Realisert:

Etablert bedrift med tilholdssted ved Tivoli North og 1 fast ansatt.

Sluttrapport
Rein Film AS startet på forstudiet/forprosjektet den 20.02.17, og har arbeidet med prosjektet fra da tom. den 28.04.17. Prosjektet var egentlig et forstudie som skulle finne ut av om det var et livsgrunnlag for et filmproduksjonsselskap i Kirkenes. Konklusjonen er at det i høyeste grad er et marked for oppdragsfilm og reklame i regionen, og at flere har behov for våre tjenester. Flere faktorer gjorde at vi rett og slett startet selskapet, og ansatte Aleksander Olai Korsnes ved kontoret i prosjektperioden. Vi gleder oss til dialog med lokalt næringsliv, og spesielt er synergier mellom filmproduksjon og turisme spennende. Vi vil jobbe med synlighet, og målet på sikt er noen fasteoppdragsgivere, noe som ville vært svært gunstig for videre drift og flere ansatte.
 
Relaterte saker:
 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet