Prosjekt

Økt samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv

Prosjekteier

Kirkenes videregående skole v/ opplærings og utviklingsavdelingen Opus

Kontaktperson

Kjetil Langseth

Prosjektperiode

2017

Mål

Prosjektet bidrar til økt robusthet i næringslivet.

Vedtak

Opptil Kr. 99.500 innvilges til prosjektet.

- Målet skal være å få til kompetanseheving på sikt både i skolen og i bedriften

Beskrivelse fra søker

Bakgrunnen er ønsket om å gjennomføre et skole og næringslivs-prosjekt, – hvor vi skal la yrkespedagogisk personell koples sammen med bedriftsledere som har opplæringsansvar i vgs. Målet skal være å få til kompetanseheving på sikt både i skolen og i bedriften. Målet med prosjektet er å gi grunnlag for både lønnsomhetsforbedringer i bedriftene gjennom egenutvikling av bedre ledelse. samt økt kvalitet i skolens yrkesfaglige undervisning. Tanken vår er å la skolens lærere og fagansvarlige koples sammen med bedriftenes ledere/eiere – slik at begge oppnår en litt større forståelse for hverandres utfordringer i hverdagen. Prosjektet fokuserer på relevante felles tema på 3 lunsj til lunsj samlinger – med oppfølging og hospitering av deltagerne mellom samlingene. Begreper som kvalitetssikring, økonomi, lønnsomhet, læreplaner osv, er tenkt å være gjennomgående i prosjektet. Ei sentral målsetning i prosjektet blir hvordan oppnå bedre lønnsomhet i den enkelte bedrift, samt hvordan øke nivået på bedriftens ledelse og skolens yrkesfagundervisning. Videre vil et mål være hvordan la skolen oppdatere undervisningen sin, slik at kvalitetene på elevene en sender ut som lærlinger blir høyere på lengere sikt.
Tutor assessing two young male engineers

Mer om Kirkenes videregående skole v/ opplærings og utviklingsavdelingen Opus

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet