Sør-Varanger skal bli foregangskommune i satsing på digital kompetanse

Datakortet skal avdekke kommunens digitale kompetanse.

 
Under forrige ukes Operativt Lederskapsprogram hadde Bernt Nilsen, administrerende direktør i Datakortet, en presentasjon for kursets deltakere om hva digital kompetanse er.
 
– Når man hører uttrykket «digital kompetanse», tenker mange «programmering» og «koding», men når vi snakker om digital kompetanse mener vi en grunnleggende forståelse og effektiv bruk av digitale verktøy, sa Nilsen til forsamlingen. Vi har for eksempel møtt mennesker som ikke vet hvordan man slår av og på en PC på en korrekt måte. Når en mangler denne typen kompetanse mister ikke bare organisasjoner verdifull tid og energi, men arbeidshverdagen oppleves også vanskelig for de ansatte som ikke behersker bruk av disse verktøyene.
 
Dårligere kompetanse enn antatt
Nilsen henviste videre til regjeringens nye digitaliseringsstrategi, hvor koding og programmering skal bli en del av undervisningen i grunnskolen:
 
– Det er flott at regjeringen ønsker å satse på koding og programmering, mener Nilsen, men det er enda viktigere å satse på grunnleggende IT-kompetanse.
 
I følge Nilsen tror mange at alle barn og unge i dag er eksperter på data, men ifølge han har 20-30% av dagens ungdom ikke har tilfredsstillende basiskunnskaper innen IT. Denne manglede kunnskapen koster samfunnet flere milliarder i året.
 
– Det finnes nasjonale krav til matte-kompetanse, så hvorfor finnes ikke lignende krav til IT? spør han.
 
Kartlegging av Gloppen
Datakortet har tidligere kjørt en anonym kartlegging av den digitale kompetansen til 600 ansatte i Gloppen kommune, og resultatene var ikke hyggelige.
 
– Eksempelvis scoret 67% de ansatte innen helse og omsorg under 75%, fortalte Nilsen. Det vil si at 2/3 av ansatte som behandler veldig sensitiv informasjon ikke har tilfredsstillende basiskunnskaper innen IT – det er urovekkende for oss alle.
 
Etter kartleggingen ble det utviklet et opplæringstilbud til Gloppen kommune – som nå satser på å spare inn 13 årsverk ved å effektivisere databruken til de ansatte:
 
–  Ikke med oppsigelser, men ved å gjøre en bedre jobb og dermed spare tid, sa Organisasjonssjef i Gloppen kommune, Liavåg Strand, til Computerworld i januar.
 
Sør-Varanger skal testes
Bernt Nilsen og Datakortet tar nå modellen de laget for Gloppen kommune med hjem til Sør-Varanger.
 
– Vi har laget en avtale med Sør-Varanger kommune om at vi skal teste den digitale kompetansen til alle deres ansatte, avslørte Bernt Nilsen til kursdeltakerne på Operativt Lederskapsprogram. Vi skal utføre en anonym test i løpet av høsten. Dette prosjektet er mye større enn i Gloppen, og vi håper Sør-Varanger kan bli en foregangskommune innen satsning på IT-kompetanse.
 
Denne nyheten ble møtt med så mye engasjement fra forsamlingen at fire bedrifter fra næringslivet meldte seg spontant på prosjektet, og skal nå bli testet sammen med kommunen.
 
– Vi tar veldig gjerne imot flere deltakere, sier Nilsen og oppfordrer alle organisasjoner som ønsker å anonymt teste sin digitale kompetanse om å ta kontakt med han for deltagelse på bernt.nilsen@datakortet.no.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet