Busser næringslivet til Finland for å bli “smartere”

Arctic Smart Cities ble introdusert av prosjektleder Arnt-Christian Rist Isaksen (til høyre), Olli Jukka fra BusinessOulu (midten) og Merete Andersen fra Innovasjon Norge på tirsdag.

Busser næringslivet til Finland for å bli “smartere” Read More »