Busser næringslivet til Finland for å bli “smartere”

Introduksjon til det SVU-ledede prosjektet «Arctic Smart Cities» skapte interesse – nå skal Sør-Varanger lære av Oulu.

 
Tirsdag møtte det opp rundt 30 personer fra både offentlig og privat sektor på Samfundshuset i Kirkenes for å lære mer om Arctic Smart Cities.
 
Ordfører Rune Rafaelsen startet seminaret med å rose Sør-Varanger Utvikling for å ha tatt initiativ til å bringe Arctic Smart Cities til kommunen, og han minnet forsamlingen på at dette konseptet kan være aktuelt i utforming av den nye strategiske næringsplanen.
 
Arctic Smart Cities (ASC)
Nest ut på programmet var prosjektleder for ASC, Arnt-Christian Rist Isaksen. Han har jobbet med dette prosjektet siden sommeren, og gav de oppmøtte et innføring i hva konseptet «smarte byer» egentlig er:
 
– Når man bygger en smart by tar man utgangspunkt i behovene til innbyggerne og finner nye, smarte løsninger for å gjøre deres hverdag enklere, forklarte han. Når dere tenker «smart by», tenk behov.
 
Isaksen framla flere eksempler på smarte løsninger som andre har tatt i bruk, blant annet roboten «AV1» fra firmaet No Isolation som hjelper langtidssyke barn å delta i klasserommet gjennom nettbrett eller PC.
 
– Smarte løsninger er ofte drevet frem av den nyeste teknologien, men det betyr ikke at alt som er smart må være digitalt, eller at alt digitalt er smart, forklarte han forsamlingen. Det viktigste er at man tar hensyn til brukerens behov.
 
Dette ble støttet av Merete Andersen fra Innovasjon Norge, som også var foredragsholder på seminaret:
 
– Vi har mange eksempler på bedriftsideer som ikke er høyteknologiske, men som har stor verdi for mange samfunn. Et av dem er utviklet av selskapet «Trivselslaben», som skaper steder hvor barn, unge og eldre møtes for å lære av hverandre.
 

"30 personer møtte opp til introduksjon av Arctic Smart Cities på Samfundshuset i Kirkenes tirsdag.

 
Finsk opprinnelse
Konseptet «Arctic Smart Cities» har sin opprinnelse i Oulu, Finland, og Olli Jukka fra BusinessOulu var på plass under seminaret for å fortelle deltakerne hva som er blitt gjort hos dem:
 
– «Smarte byer» er blitt gjort flere steder i verden, men vi introduserte «Arctic Smart Cities», fortalte Jukka. Forskjellen på de to er at vi i Norden lever under hardere forhold enn resten av planeten, eksempelvis vår kalde klima. Det betyr at løsninger som fungerer her, fungerer over alt! Og disse kan selges internasjonalt.
 
Jukka fortalte også at Arctic Smart Cities i Oulu har mange prosjekter som skal gjøre byene smartere, blant annet planlegging av bygg for alle livsfaser:
 
– Hus er ofte noe vi kjøper én gang, for å bo i resten av livet, men er det tilpasset dine behov som 95-åring? Spurte han. Vi har sett på byggeplaner på hus som dekker behov til mennesker i alle livsfaser. Dette er viktig med tanke på den kommende eldrebølgen – vi kan frigjøre mange ressurser ved å la eldre mennesker bo i sitt eget hjem i stedet for å måtte flytte dem til omsorgsboliger.
 
Skaper næringsaktivitet
Alle tre foredragsholdere poengterte at denne tilnærmingen gir store muligheter også til næringslivet:
 
Arnt-Christian Rist Isaksen støttet opp under dette ved å vise til et eksempel fra Bærum kommune:
 
– Bærum sine hjemmehjelper brukte mye tid på å handle inn mat til eldre, noe som gikk utover annen pleie. Kommunen gikk da sammen med bedriften Kolonial.no og utviklet en digital løsning hvor eldre kunne handle sin egen mat gjennom bruk av nettbrett. Det var et vellykket prosjekt for hjemmehjelpene som nå kan konsentrere seg om andre viktigere pleie-oppgaver. Kolonial.no fikk også et enormt løft. Bedriften gikk fra å bestå av 10 gründere til 200 ansatte og 500 millioner kroner i årsomsetning.
 
Tur til Finland
Under seminaret ble deltakerne fra Sør-Varanger spurt om de var interesserte i å gå videre med prosjektet «Arctic Smart Cities», og hva neste steg eventuelt skal være. Arnt-Christian Rist Isaksen og daglig leder i SVU, Kenneth Stålsett, la frem noen forslag som ble vurdert av de oppmøtte. De fleste var mest interessert i å ta seg en tur til Oulu for å lære fra de som har gjort dette før, og se på muligheten for næringssamarbeid mellom byene. Forslaget om å leie inn en buss som transporterer dem som vil til Finland ble møtt med både begeistring og latter fra de fremmøtte.
 
– Dere er veldig heldige som har så god kontakt med Oulu, konkluderte Merete Andersen.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet