Prosjekt

DesignRegion Barents

Prosjekteier

Kirkenes Næringshage og Tivoli North

Kontaktperson

Kirkenes Næringshage og Tivoli North

Prosjektperiode

2017

Mål

Bidra til et robust og omstillingsdyktig samfunn, samt etablere arbeidsplasser igjennom programmet.

Vedtak

Opptil Kr. 2 580 000 innvilges til prosjektet.

- bedre samhandlingen og kompetanseutvikling mellom virksomheter i Sør-Varanger

Beskrivelse fra søker

Sør-Varanger er i omstilling, og nærings- og arbeidslivet er i endring. Sør-Varangersamfunnet har startet en prosess for å tilrettelegge for morgendagens næringsliv som skal bidra til å skape en robust og omstillingsdyktig kommune. Designregion Barents (DRB) er et forprosjekt som har som mål kommunens viktigste verktøy til å skape grunnlaget for morgendagens nye arbeidsplasser innen privat sektor. Dette vil en oppnå igjennom 3 strategier:
  • DRB skal tiltrekke seg nye næringsaktører til Sør-Varanger som kan tilføre ny kompetanse, etablere ny bedrifter, og som representerer nye forretningsmodeller og bransjer.
  • DRB skal skape en gründerkultur ved å tilrettelegge for- og stimulere gründere og nyetableringer.
  • DRB skal bedre samhandlingen og kompetanseutvikling mellom virksomheter i Sør-Varanger.
Prosjektet har følgende målgrupper:
  1. Eksterne næringsaktører/gründere
  2. Gründere og personer med tilknytning til Sør-Varanger som vurderer å etablere seg i hjemkommunen.
  3. Eksisterende næringsliv i Sør-Varanger
  4. Barn og unge, samt ansatte skoleverket i kommunen.
Forprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkenes Næringshage, og Tivoli North og har en tidsramme på to år. Relaterte saker:     Dokumenter for innsyn i prosjektet:
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet