Vil du være med på å etablere høyere utdanning i Sør-Varanger?

Sør-Varanger Utvikling, Kirkenes Næringshage og Center for High North Logistics inviterer alle på gratis utdanningsseminar 20. november. Der skal de diskutere mulighetene for å etablere et høyere utdanningsløp i Kirkenes.   Halvdagsseminaret den 20. november har et tettpakket program med foredragsholdere fra politisk side, Politiet, Kystverket, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Handelshøyskolen. Disse skal også sitte […]

Vil du være med på å etablere høyere utdanning i Sør-Varanger? Read More »