Vil du være med på å etablere høyere utdanning i Sør-Varanger?

Sør-Varanger Utvikling, Kirkenes Næringshage og Center for High North Logistics inviterer alle på gratis utdanningsseminar 20. november. Der skal de diskutere mulighetene for å etablere et høyere utdanningsløp i Kirkenes.
 
Halvdagsseminaret den 20. november har et tettpakket program med foredragsholdere fra politisk side, Politiet, Kystverket, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Handelshøyskolen. Disse skal også sitte i en paneldebatt om satsning på utdanning innen beredskap og logistikk i Kirkenes.
 
– Samlokalisering av nødetatene i Kirkenes som fikk et viktig løft den 25. oktober (se http://www.svk.no/samlok.6047627-17830.html), byens  geografiske  beliggenhet med tanke på petroleumsvirksomhet i barentshavet sørøst, samt plasseringen i forhold til nordøstpassasjen og satsingen på havn og jernbane, gir nye muligheter til  å styrke Øst-Finnmark som beredskapsregion, sier Kjell Stokvik fra Center for High North Logistics. Kirkenes strategiske posisjon på kartet er en gir en viktig  inngangsport til bærekraftig utvikling av næringsvirksomhet  i Arktisk. Et slikt utdanningstilbud vil styrke den regionale utviklingen, og fremme vår region som et framtidig knutepunkt mellom Asia og Europa. Vi ønsker å bidra og seminaret blir viktig for kartlegge  mulighetene til å få i gang studier innenfor relevante fagretninger.
 

Kjell Stokvik (Center for High North Logistics) mener utdanningstilbud kan gjøre Øst-Finnmark til en beredskapsregion

 
 
Kenneth Stålsett tror nye utdanningstilbud kan bidra i omstillingsprosessen

 
Alle er invitert
 
Seminaret skulle i utgangspunktet fokusere kun på beredskap og logistikk, men arrangørene ser også viktigheten med et utdanningstilbud for å skape en robust og omstillingsdyktig kommune:
 
– Formalkompetanse og høyere utdanning henger i hop med lokal og regional omstillingsevne. De regionene som skyter fart, både nasjonalt og internasjonalt, preges av en befolkning med en høy utdanning. Høy utdanning alene er ikke nok for utvikling, du må ha rett utdanning i forhold til næringsindustri og det må være en kultur for innovasjon og nyskapning, sier Stålsett. Generelt har Nord-Norge mye å hente på en slik satsning, og jeg håper Kirkenes og Varanger kan være med å sette fart på denne prosessen. Et tilbud om høyere utdanning kan trolig utvikles over tid, og tiltrekke nye mennesker og industriaktører til vår region.
 
Arrangørene ønsker derfor å invitere alle som er interessert i å etablere nye tilbud til høyere utdanning i Sør-Varanger.
 
Ønsker du bedre tilbud for høyere utdanning? Kan du selv, dine barn eller dine arbeidstakere dra nytte av flere utdanningstilbud? Da kan du melde deg på utdanningsseminaret ved kontakte Marie Jakola på marie@svu.as og/eller 99 49 34 41 innen 8. november (bindende påmelding).
 
Les også mer om seminaret på SVU sine nettsider her.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet