Design Thinking i barnehagene?

Deltakerne på runde 2 av Operativt lederskapsprogram fikk kurs i «Design Thinking» på onsdag. Det inspirerte leder i barnehage.

 
Design Thinking
 
Onsdag møttes deltakerne på Operativt Lederskapsprogram i Kirkenes for å lære seg om ”Design Thinking”. Kurset, som ble ledet av Matt Lynch, tar for seg en spesiell metodikk for å skape innovasjon, nye løsninger og ideer. I ”Design Thinking” sentrerer man de nye ideene rundt behov til sluttbrukerne, derfor må behov avdekkes og nye løsninger må teste ut før de blir satt ut i livet.
 
De oppmøtte på kurset fikk i oppgave å lage en løsning for hvordan regionen skal tiltrekke seg unge tilflyttere – hvilket de hadde mange ideer rundt:
 
– Jeg tror ikke folk vet hvor mange flotte tilbud vi har her, sier en av deltakerne. Kanskje om vi ble flinkere til å markedsføre alle fordelene ved å bo i Sør-Varanger, så ville flere unge mennesker ønsket å bo her.
 
Design Thinking i barnehagene
 
Leder på Skytterhusfjellet Barnehage, Bodil Labahå, er en av deltakerne på Opreativt Lederskapskurs, og hun ser et potensial for å drive med ”Design Thinking” i barnehagen.
 
– Jeg synes den kreative prosessen man går gjennom i ”Design Thinking” er veldig interessant, og jeg vil veldig gjerne se videre på om vi kan bruke denne metodikken i barnehagen – både som undervisning for barna, og for de voksne, sier hun. Jeg tror blant annet at denne metodikken kan være veldig nyttig å bruke nå når vi skal ha ståstedsanalyse.
 

Leder på Skytterhusfjellet Barnehage, Bodil Labahå, tror ”Design Thinking” kan brukes i barnehagene.
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet