Finnmark Fylke og Sør-Varanger Utvikling samarbeider om "Jernbanevisjon"

Fylkestinget, med Bjørn Johansen i spissen, og Sør-Varanger Utvikling går nå sammen om å få utarbeidet et «visjonsnotat» for jernbane. Notatet bygges på fakta og mulighetsstudier, og skal brukes for å opplyse og selge visjonen om en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes.

 
I de siste dagene av oktober møttes finske og norske representanter som jobber med jernbaneprosjektet mellom Rovaniemi og Kirkenes i Saariselkä. ”Vi orienterte hverandre om status på ulike prosjekter, og utvekslet nyttig informasjon for veien videre. I tillegg gikk vi igjennom fundamentet for det visjonsarbeidet vi jobber med fra vår side. Dette visjonsarbeidet er utrolig viktig for å bidra til å øke interesse og forståelse av hva dette enorme prosjektet kan bidra til. Jernbanen i seg selv er bare et verktøy i et større spill, der vareflyt og logistikk fra Asia, Amerika og Europa kan knyttes sammen via den ”Nordlige Sjørute” – sier Kenneth Stålsett, Daglig leder i Sør-Varanger Utvikling.
 
”Vi vet nå at det gjøres omfattende konsekvensanlyser, og vi må sikre at vi også får fram de positive ringvirkningene av en slik satsning. Nettopp derfor må vi kunne fortelle den gode historien basert på prognoser og fakta. Fram til nå har det vært mange ideer, og diskusjoner – men vi har per i dag ikke gode tall i bunn for det vi driver med!. Jeg håper arbeidet vi gjør nå kan eies av alle som er interessert i prosjektet, og at vi sammen kan gi den samme klare fortellingen av hva en jernbane vil bidra til” fortsetter han.
 
Det er mange interessenter i et slikt prosjekt, og den andre hovedinteressenten, Finnmark Fylke, har nylig vedtatt å støtte initiativet med en bevilgning og er naturligvis spent på resultatet. «Dette viser at vi følger opp vedtakene våre med ressurser. En jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes vil bringe enorme muligheter, og nettopp derfor er det viktig at det lages et skikkelig visjonsdokument som bygger på data og scenarioer. Jeg gleder meg til å se resultatet og vi i fylket følger prosessen tett igjennom et godt samarbeid med Sør-Varanger Utvikling» – sier Bjørn Johansen fra fylkestinget.
 
Ordfører Rune Rafaelsen synes også at arbeidet er viktig, og har savnet et slik tydelig dokument. Han framhever at det er høyt internasjonalt fokus på jernbanen, og at han prioriterer arbeidet: «Jeg er svært opptatt av at vi gjør et skikkelig arbeid med jernbanen og derfor er det gledelig at vi nå får et underlag bygget på data og framtidstenkning å jobbe videre med. Det gjør at vi får konkretisert prosjektet ytterligere og det gjør at vi lettere kan kommunisere arbeidet vårt og sikre at det er Rovaniemi – Kirkenes som er eneste prioritet! Jeg er svært glad for at Finnmark Fylke og Sør-Varanger Utvikling jobber tett sammen for å realisere dette!»
 
Se visjonsvideoen fra Arctic Corridor her: https://www.youtube.com/watch?v=jovIfvlE4fI

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet