Sluttkommentar for Russian House

Det SVU-støttede prosjektet “Russian House” er avsluttet. Kåre Tannvik kommenterer . Bilde: Rubelli / Stian Hansen